SAFA Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen

SAFA-inspecties (Safety Assessment of Foreign Aircraft) zijn veiligheidsinspecties specifiek gericht op buitenlandse bezoekende maatschappijen. Het SAFA-team inspecteert de naleving van verplichte veiligheidseisen die zijn opgesteld door de ICAO (International Civil Aviation Organisation) en die gelden op operationeel gebied, technische aspecten en de veiligheid van passagiers. Het SAFA-team controleert de vliegtuigen, de vluchtvoorbereiding en de vluchtdocumenten. Dit gebeurt in voorkomende gevallen samen met de Luchtvaartpolitie van het KLPD.

De SAFA-inspecties vinden plaats op alle Nederlandse luchthavens. Op basis van ervaring en risicoanalyse wordt een selectie gemaakt. De veiligheidsinspecties op buitenlandse vliegtuigen worden binnen 36 aangesloten ECAC-landen (European Civil Aviation Conference) volgens een standaard checklist uitgevoerd. Afhankelijk van de bevindingen kan een maatschappij een opmerking, waarschuwing of een startverbod opgelegd krijgen totdat de problemen zijn opgelost.

De bevindingen zijn in te delen in 4 categorie├źn:

  • Categorie 0; Geen opmerkingen
  • Categorie 1; Kleine opmerkingen
  • Categorie 2; Grotere opmerkingen; maatschappij en betrokken nationale autoriteit worden ingelicht
  • Categorie 3; Het vliegtuig wordt voor kortere of langere tijd aan de grond gehouden

Alle bevindingen worden in een centrale database van de JAA (Joint Aviation Authorities) ingevoerd. Daardoor zijn de bevindingen voor alle aangesloten landen beschikbaar ten behoeve van risicoanalyse en voor het bepalen van correctiemaatregelen. Soortgelijke inspecties worden overigens ook in het buitenland uitgevoerd op de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Door gebruik te maken van die database kan het SAFA-team haar inspecties primair richten op controle van nieuwe of onbekende luchtvaartmaatschappijen en op maatschappijen waarvan bekend is dat ze afwijken van de ICAO-regelgeving. Maar ook rechtstreekse meldingen van collega SAFA-landen en meldingen van de Luchtvaartpolitie leiden tot een direct gerichte actie naar de betrokken maatschappij. De inspecties worden niet op voorhand aangekondigd en pas uitgevoerd tijdens de technische behandeling van het vliegtuig na de landing.
Op basis van de gezamelijke bevindingen van alle Europese SAFA-teams, wordt door de EU een zwarte lijst samengesteld, waarop de namen zijn vermeld van luchtvaartmaatschappijen, die niet (meer) mogen vliegen in Europa.