“Het taxi-toezicht moet makkelijker worden. Voor de ILT en voor de taxiondernemer”

Verhalen

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt.  De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het project Realisatie Variant BCT voor staat. Projectleider Henri van der Heijden vertelt over de achtergronden en de voortgang van dit project.

Henri van der Heijden zit achter zijn bureau en kijkt lachend de camera in.
Henri van der Heijden

Henri: “De aanleiding voor dit project is tweeledig. Ten eerste kost het de ILT nu veel handwerk om gegevens over arbeids- en rusttijden (A&R-gegevens) uit de BCT’s te halen en te verwerken. Om uiteenlopende redenen gaat het ook nogal eens mis met het uitlezen, uploaden en verwerken van de BCT-bestanden. Dat kost niet alleen de inspecteur veel tijd, maar ook de taxichauffeur en -ondernemer. Ten tweede wil de staatssecretaris af van de BCT-kaarten die nodig zijn om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. Deze kaarten zijn voorzien van beveiligingscertificaten die beperkt geldig zijn. Het periodiek grootschalig omwisselen van die kaarten is erg kostbaar.”

Gegevens centraal

De opdracht voor de ILT: zoek naar kaartloze alternatieven voor de BCT. In voorgaande jaren heeft de ILT onderzoek gedaan naar verschillende scenario’s. Daaruit kwam een voorkeursvariant: Gegevens Centraal. Henri: “In dit scenario is niet een specifieke app of apparaat verplicht, maar wel de wijze en frequentie waarop taxiondernemingen hun A&R-gegevens aanleveren. Dat is positief voor de taxiondernemer, want alternatieven voor de BCT, zoals een app die draait op een smartphone, zijn waarschijnlijk goedkoper.”

Een inspecteur zit in een auto en houdt een I-pad vast.  Het gaat om een taxi controle.
Taxi controle

Meerdere doelstellingen

“In dit project werken we aan alles wat nodig is om de A&R-gegevens online te ontvangen en verder te verwerken. Denk hierbij aan werkprocessen, organisatie-inrichting, een centrale database en de technische verbindingen (interfaces) die nodig zijn voor de gegevensuitwisseling met de taxichauffeurs en -ondernemers, de registers van Kiwa, RDW en KVK en met de BCT Toezichttool. Voor de nieuwe werkwijze is het ook nodig dat het ministerie aanpassingen doet in de wet. We willen daarnaast ICT-dienstverleners stimuleren om producten en diensten te ontwikkelen, die taxichauffeurs en -ondernemers ondersteunen bij het registreren en aanleveren van A&R-gegevens.”

Verschuiving

“Het is de bedoeling dat met het nieuwe systeem de inspecteurs minder tijd kwijt zijn met het verkrijgen van gegevens. Zo kunnen ze zich richten op het controleren van gegevens en risicogestuurd optreden. Ik denk ook dat de inspecteurs in het veld daardoor meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de ritten die taxichauffeurs niet hebben aangemeld. Dat maakt dat we met dezelfde capaciteit meer effect bereiken in het taxitoezicht.”

Henri van der Heijden en Martijn Klaassen kijken op kantoor naar gegevens op een computer.
Henri van der Heijden en Martijn Klaassen

Uitdaging

“Een uitdaging bij dit project is het zorgen voor voldoende draagvlak bij de tientallen betrokken en belanghebbende partijen. We willen een oplossing die ons helpt om ons toezicht te verbeteren en de taxibranche tegelijkertijd minder rompslomp en geld kost.”

Overgangsperiode

Het is de bedoeling dat de afspraken, werkwijzen, regelingen en (ICT-)voorzieningen in 2024 helemaal gereed zijn. Er geldt dan nog een overgangsperiode; de sector heeft van de staatssecretaris tot 2028 de tijd gekregen om over te stappen van de BCT naar geschikte alternatieven. “Onze inspanningen zijn erop gericht om taxiondernemers te bewegen om vroegtijdig over te stappen. Hoe sneller we het toezicht kunnen verbeteren, hoe sneller dat bijdraagt aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt”.