Nieuw toezichtsysteem voor arbeids- en rusttijden taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een alternatief voor de boordcomputer taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. De wens is om naar een (BCT)kaartenvrij stelsel te gaan. Het systeem heeft de naam Centrale Database Taxivervoer (CDT).

Zelf informatie aanleveren

De ILT heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om taxitoezichtgegevens vast te leggen. Dat doet de ILT om het toezicht op de naleving van het taxivervoer te verbeteren en efficiënter te maken. Er is gekozen voor een systeem waarbij taxiondernemingen de gegevens van hun taxivervoer zelf continu en automatisch gaan aanleveren. Nu hebben chauffeurs alleen de plicht om deze gegevens te verzamelen met behulp van de BCT.

Vrije keuze voor apparaat of app

Bij het continu automatisch aanleveren van de data wordt de taxionderneming niet verplicht om hiervoor een specifiek apparaat (zoals de BCT) of een specifieke app te gebruiken. Taxiondernemingen kunnen zelf kiezen voor een apparaat of app die voor dit doel op de markt komt. De regels voor het gebruiken van de taxameter en de vergunningvereisten voor taxibedrijven en chauffeurs veranderen niet.

Informatiegestuurd toezicht

Het nieuwe toezichtsysteem moet ervoor zorgen dat de ILT actuele en betrouwbare informatie heeft van het taxivervoer. Ook de informatie over de frequentie van de aanlevering en de eventueel missende informatie is nuttig voor de ILT. Door deze gegevens te analyseren, kan de ILT het toezicht beter richten op chauffeurs en taxiondernemingen die de regels niet naleven. Het toezicht van de ILT draagt zo bij aan veilig taxivervoer en eerlijke concurrentie in de taximarkt.

Centrale Database Taxi

Taxichauffeurs registeren en leveren straks taxivervoergegevens aan bij de ILT in de Centrale Database Taxivervoer (CDT). De ILT ontvangt, controleert en ontsluit deze gegevens in de Taxi Toezichttool. Op basis van deze gegevens besluit de ILT of handhaving nodig is.

Processtappen

Technische voorbereidingen

De ILT werkt sinds 2020 aan alle technische onderdelen die nodig zijn om de gegevens van taxiondernemingen te ontvangen en te verwerken. De ILT deelt informatie hierover met ICT-dienstverleners, zodat zij producten en diensten kunnen ontwikkelen. Denk aan apps, die taxiondernemingen kunnen gebruiken voor het registreren en automatisch aanleveren van taxivervoergegevens. In 2023 is een praktijktoets uitgevoerd, waarbij de CDT is getest met ICT-dienstverleners, ondernemers en chauffeurs. De resultaten van de praktijktoets waren positief. De verbeterpunten worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen.

Overgangsperiode

Naast het ontwikkelen van technische benodigdheden, is voor de nieuwe werkwijze ook een wetswijziging nodig. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in januari 2025 beschikbaar is. Er geldt dan nog een overgangsperiode tot januari 2028 waarin taxiondernemingen en taxichauffeurs de tijd krijgen om over te stappen naar het nieuwe systeem.