Nieuw toezichtsysteem voor arbeids- en rusttijden taxi

De ILT werkt aan een alternatief voor de boordcomputer taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Dat doet de ILT om het toezicht op de naleving van arbeids- en rusttijden te verbeteren en efficiënter te maken.

Zelf informatie aanleveren

De ILT heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om gegevens voor arbeids- en rusttijden vast te leggen voor het toezicht. Er is gekozen voor een systeem waarbij taxiondernemingen de gegevens van hun arbeids- en rusttijden zelf continu en automatisch gaan aanleveren. Nu hebben chauffeurs alleen de plicht om deze gegevens te verzamelen met behulp van de BCT.

Vrije keuze voor apparaat of app

Bij het continu automatisch aanleveren van de data wordt de taxionderneming niet verplicht om hiervoor een specifiek apparaat (zoals de BCT) of een specifieke app te gebruiken. Taxiondernemingen kunnen zelf kiezen voor een apparaat of app die voor dit doel op de markt komt.

Informatiegestuurd toezicht

Het nieuwe toezichtsysteem moet ervoor zorgen dat de ILT actuele en betrouwbare informatie heeft over de naleving van de arbeids- en rusttijden. Ook de informatie over de frequentie van de aanlevering en de eventuele hiaten hierin is nuttig voor de ILT. Bovendien kan de ILT in de toekomst gegevens uit andere bronnen toevoegen aan de aangeleverde gegevens, zoals uit meetsystemen in voertuigen en langs de snelwegen. Door deze gegevens te analyseren, kan de ILT het toezicht beter richten op chauffeurs en taxiondernemingen die de regels niet naleven. Het toezicht van de ILT draagt zo bij aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt.

Samenwerking

De ILT werkt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem onder andere samen met taxiondernemingen en brancheverenigingen. Zo wil de ILT ervoor zorgen dat het systeem straks ook voor taxiondernemingen goed werkt: veilig, gebruiksvriendelijk en met beperkte administratieve lasten en kosten. Verder werkt de ILT samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dataleveranciers en andere toezichthouders.

Technische voorbereidingen

De komende jaren werkt de ILT aan alle technische onderdelen die nodig zijn om de gegevens van taxiondernemingen te ontvangen en te verwerken. De ILT deelt informatie hierover met ICT-dienstverleners. Zo kunnen zij producten en diensten ontwikkelen, zoals apps, die taxiondernemingen kunnen gebruiken voor het registreren en automatisch aanleveren van arbeids- en rusttijden.

Overgangsperiode

Naast het ontwikkelen van technische benodigdheden, is voor de nieuwe werkwijze ook een wetswijziging nodig. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2024 beschikbaar is. Er geldt dan nog een overgangsperiode waarin taxiondernemingen de tijd krijgen om over te stappen naar het nieuwe systeem.  

Meer informatie

Nieuws, achtergronden en informatie voor ICT-dienstverleners staat op de DMI website van het programma Realisatie Variant BCT.