Taximonitor

De Taximonitor van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft cijfermatig inzicht in de taxiwereld. De monitor is gebaseerd op cijfers uit verschillende bronnen en wordt elk jaar geactualiseerd. De Taximonitor 2021-2022  is uitgevoerd door een onderzoeksbureau.

Belangrijkste ontwikkelingen in Taximonitor 2022

In 2022 waren de volgende trends te zien:

  • Chauffeurskaarten: het aantal chauffeurskaarten daalde tussen 2021 en 2022 sterker dan in de jaren daarvoor. Oorzaak was de coronacrisis.
  • Aantal taxi's: het aantal taxi’s daalde sterk tussen 2020 en 2021 vanwege de coronacrisis, maar neemt sindsdien weer toe.
  • Aantal taxiondernemingen: het aantal taxiondernemingen is redelijk stabiel, met een lichte stijging tussen 2021 en 2022.
  • Geografische spreiding: de spreiding van de taxivestigingen door Nederland varieert nauwelijks in de periode van 2018 tot en met 2022. De meeste taxivestigingen bevinden zich in de grote steden.
  • Controles ILT: Het aantal jaarlijkse controles door de ILT neemt de afgelopen jaren toe en was in 2022 hoger dan in alle voorgaande jaren (gemeten sinds 2018).
  • Klachten: omdat het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is gestopt, vond in 2022 geen centrale registratie meer plaats van het aantal klachten over de straat- en contractmarkt.
  • Geschillen: het aantal jaarlijks behandelde geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer neemt sinds 2020 af. In 2022 waren er 3 geschillen.

Volledige taximonitor 2022

Benieuwd naar alle cijfers? U kunt de volledige Taximonitor 2022 inclusief alle onderliggende documenten opvragen met het vragenformulier.

Taximonitor 2021

De samenvatting van de Taximonitor 2021 is in te zien via het webarchief van ilent.nl. De onderliggende documenten van de Taximonitor 2021 kunt u opvragen met het vragenformulier.