Man veiligheidsjasje op perron in aanbouw
Beeld: ©IenW

Spoorwegpersoneel

Een machinist, treindienstleider, rangeerder en wagencontroleur hebben een veiligheidsfunctie. Voor een deel staan de eisen voor deze functies in de wet Spoorwegpersoneel. Ook baanwerkers en conducteurs krijgen veiligheidsinstructies voor hun werk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de veiligheid op het spoor en erkent opleidingsinstituten en keuringsinstituten.

Spoorwegpersoneel met veiligheidsfunctie

De eisen voor spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie volgens de Spoorwegwet staan in het Besluit Spoorwegpersoneel en in de Regeling Spoorwegpersoneel. U vindt meer informatie over deze functies op:

Verbetering van veiligheid baanwerkers

Baanwerkers onderhouden de infrastructuur van het spoor. Zij hebben een gevaarlijk beroep. De ILT is een project gestart om de veiligheid van baanwerkers te verbeteren. Toezicht op het werk van baanwerkers houdt de ILT samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

Opleidingsinstituten en exameninstituut

Spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie volgt een opleiding bij een erkend opleidingsinstituut. Deze erkenning vraagt het opleidingsinstituut aan bij de ILT.

Iedere opleiding voor spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie sluit af met een examen bij een erkend exameninstituut. Het examen wordt afgenomen door een erkend examinator. Voor het spoor is de stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) het erkende exameninstituut.

Keuring van spoorwegpersoneel

Spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie moet niet alleen goed zijn opgeleid. Ook moeten veiligheidsmensen medisch en psychologisch gekeurd zijn. Een keuringsinstituut voor spoorwegpersoneel in een veiligheidsfunctie vraagt erkenning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan bij de ILT.

Ontheffing of vrijstelling spoorwegpersoneel

Met Spoorwegwet art. 54a kan een spoorwegonderneming ontheffing of vrijstelling voor spoorwegpersoneel aanvragen van bepalingen zoals beschreven in Spoorwegwet paragraaf 5. De spoorwegonderneming kan hiervoor gebruik te maken van het formulier Aanvraag ontheffing artikel 27, lid 5 en artikel 54a