Erkenning van opleidingsinstituten

Een kandidaat-machinist moet een opleiding volgen aan een erkend opleidingsinstituut. Dit staat in de Europese wet- en regelgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst het opleidingsinstituut aan Europese en nationale eisen.

Kwaliteit opleidingen Europees geregeld

Machinisten hebben een veiligheidsfunctie. Treinen gaan de grens over, daarom moeten machinisten werken volgens de afspraken in de EU-lidstaten. De kwaliteit van de opleidingen en examens voor machinisten moet op Europees niveau passend en vergelijkbaar zijn. De kwaliteitseisen staan in de EU-richtlijn certificering machinisten.

Erkenning van opleidingsinstituten

De regels voor opleidingsinstituten voor spoorwegpersoneel in Nederland zijn vastgelegd in de Spoorwegwet en in het Besluit spoorwegpersoneel 2011. De ILT toetst de kwaliteit van de opleidingen aan opleidingsinstituten volgens de Europese afspraken en regels over kwaliteit. De spoorwegonderneming verzorgt zelf de opleiding en training voor ander spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie.

Erkende opleidingsinstituten

De ILT heeft de volgende opleidingsinstituten erkend:

Erkenning aanvragen bij de ILT

Wilt u machinisten opleiden volgens de EU-richtlijnen? Vraag dan erkenning aan bij de ILT met het formulier Aanvraag erkenning opleidingsinstituut voor treinbestuurders. De documenten die u moet aanleveren staan in het formulier. De ILT beslist binnen 2 maanden over uw aanvraag.

Voor meer informatie over erkenning als opleidingsinstituut kunt u contact opnemen met de ILT op 088 489 00 00. U kunt ook het vragenformulier invullen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging van uw erkenning als opleidingsinstituut doorgeven? Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag erkenning opleidingsinstituut voor treinbestuurders.