Treindienstleider

De treindienstleider zorgt voor veilige rijwegen op het spoor en treft veiligheidsmaatregelen. Een treindienstleider werkt bij de beheerder van de spoorinfrastructuur, ProRail. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de treindienstleider.

Eisen aan treindienstleider

Een treindienstleider hoeft geen bedrijfspas of bevoegdheidsbewijs te hebben. Wel is het beroep van treindienstleider een veiligheidsfunctie, net als de machinist. Een treindienstleider kan volledig bevoegd zijn, maar kan ook werken met een minimale bevoegdheid. In het Besluit spoorwegpersoneel staan de eisen voor algemene kennis, bekwaamheid en ervaring van een treindienstleider.

ProRail verzorgt zelf de opleiding van treindienstleiders. Wel moet een treindienstleider medisch en psychologisch gekeurd zijn. In de Regeling spoorwegpersoneel 2011 staan de medische en psychologische eisen. De keuring moet door een erkend keuringsinstituut zijn gedaan. Ook zijn er Europese beroepseisen voor de treindienstleider. Voor de functie 'Treindienstleider volledig bevoegd' heeft de stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) een examenprogramma.

Onderzoek naar treindienstleiding

De ILT heeft in 2018 een thema-audit uitgevoerd naar treindienstleiding in een zogenoemd ‘niet-centraal bediend gebied’ (NCBG). De ILT stelt dat ProRail en NedTrain verbeteringen moeten doorvoeren om de veiligheid te waarborgen. Voor de korte termijn ziet de ILT geen grote risico's. De ILT heeft bij deze thema-audit geen overtredingen vastgesteld.