Machinistenvergunning

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u de machinistenvergunning online aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uw vergunning is 10 jaar geldig.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier Aanvragen machinistenvergunning. U kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Zorg er daarom voor dat u al uw gegevens en bijlagen bij de hand heeft.

Bijlagen bij het aanvraagformulier

Stuur de volgende bijlagen (digitaal) mee:

 • kopie van een geldige verklaring van medische geschiktheid
 • kopie van een geldige verklaring van psychologische geschiktheid
 • kopieën van bewijzen van algemene kennis en vaardigheden:
  • VVRV machinist bijlage IV – vergunning theorie deel 1
  • VVRV machinist bijlage IV – vergunning theorie deel 2
  • VVRV machinist bijlage IV – vergunning simulatie
  • VVRV veiligheidscommunicatie
 • kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • gescand aanvraagformulier voorzien van uw pasfoto en handtekening

Ook als u de aanvraag al heeft verzonden, kunt u deze documenten nog uploaden. U doet dit door het aanvraagformulier te openen met behulp van de inloggegevens die in de ontvangstbevestiging staan.

Ontvangstbevestiging

Als de ILT uw formulier heeft ontvangen, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat u nog aan moet leveren en hoe u kunt betalen.

Kosten machinistenvergunning
De kosten van een machinistenvergunning staan in artikel 16 lid 1 van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012. Uw vergunning is 10 jaar geldig.

Wijziging, duplicaat of verlenging

Met de informatie in de ontvangstbevestiging wijzigt u online uw machinistenvergunning. Ook kunt u daarmee een duplicaat of verlenging aanvragen.

Wijziging machinistenvergunning

Duplicaat aanvragen

Verlenging machinistenvergunning

Register

Zodra u een aanvraag voor een machinistenvergunning doet, slaat de ILT uw gegevens op in een register. De ILT houdt dit register bij. Wilt u uw gegevens inzien? Log dan in met de informatie en gegevens in de ontvangstbevestiging.

Bezwaar beslissing aanvraag machinistenvergunning

Bent u het niet eens met de beslissing over uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) van het bezwaar
 • uw handtekening

Stuur het bezwaarschrift naar:

ILT
Juridische zaken
Bezwaar en beroep
Postbus 16191
2500 BD Den Haag