Keuringsinstituut

Spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie moet medisch en psychologisch gekeurd worden. Denk aan machinisten, rangeerders en treindienstleiders. Om deze keuringen te mogen uitvoeren heeft het keuringsinstituut een erkenning nodig. Deze erkenning kunt u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aanvragen.

Aanvragen van erkenning

Wilt u als keuringsinstituut erkend worden om spoorwegpersoneel te keuren? Gebruik dan het formulier Aanvraag erkenning keuringsinstituut. In het aanvraagformulier leest u welke bijlagen u moet meesturen. Let op: vraag eerst de checklist aan bij de ILT. Dit doet u in een e-mail naar aanvraag@ilent.nl. Vermeld dat u de checklist voor erkenning keuringsinstituut wilt ontvangen.

De behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken. Houdt u daar rekening mee bij het indienen van de aanvraag. Het tarief voor de aanvraag van de erkenning als keuringsinstituut vindt u in de Regeling tarieven transportsectoren. De ILT toetst aanvragen voor een erkenning op basis van de Beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet.

Erkende keuringsinstituten

De ILT verleent erkenning aan een keuringsinstituut namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voor medische keuringen van spoorwegpersoneel heeft de ILT erkend:

Voor psychologische keuringen zijn erkend:

Artikel 4 van de beleidsregel bepaalt dat de ILT de kerngegevens van de erkende keuringsinstituten (zoals geldigheidsduur van de erkenning, adressen van keuringslocaties) vermeldt.  

De arts-deskundige geeft de keuringsarts van een erkend keuringsinstituut advies. Deze arts-deskundige adviseert de keuringsarts op medisch gebied over de eisen aan en risico's van werken in het spoorwegverkeer. In de Regeling spoorwegpersoneel staat in bijlagen 1, 2 en 3 wanneer advies van een arts-deskundige nodig is.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging van uw erkenning als keuringsinstituut doorgeven? Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag erkenning keuringsinstituut.

Melden supervisie

Wilt u bij de ILT melding maken als u supervisie toepast in verband met een piek in het aantal keuringen? Gebruik hiervoor het meldformulier bedrijven.