spoor goederen en personenvervoer dubbeldekker
Beeld: ©IenW

Spoorvoertuigen

Spoorwegondernemingen en voertuighouders moeten een veilige treindienst aanbieden en zijn daarom gehouden aan verplichtingen in wet- en regelgeving. ILT houdt toezicht op de spoorvoertuigen die in gebruik zijn in Nederland. Dit gebeurt door middel van het afgeven van vergunningen en certificaten, en via registraties, audits en inspecties. 

De tabel hieronder bevat een aantal fasen uit de levenscyclus van een spoorvoertuig. Afhankelijk van de situatie ziet u waar u relevante informatie en aanvraagformulieren kunt vinden.

Levensfasen van spoorvoertuigen

Levensfasen van spoorvoertuigen Omschrijving Relevante webpagina's
1. Reservering van ERATV type ID Reservering ERATV type ID om te gebruiken in de documentatie van het project Registratie voertuigtypen (ERATV)
2. Ontwikkelen en bouwen Inventarisatie bouweisen en specificaties; prototype bouwen en testen met voertuigen; vaststellen of een ontheffing van de specificaties (TSI of RIS) nodig is

Testen, exploitatie en ontheffing voertuigvergunning

Ontheffing technische specificaties (TSI en RIS)

3. Testen met een nieuw spoorvoertuig Testrit met nieuwe of gewijzigde spoorvoertuigen Testen, exploitatie en ontheffing voertuigvergunning
4. Voertuignummer reserveren Een Europees voertuignummer reserveren om te gebruiken in de documentatie van de vergunningsaanvraag en alvast te kunnen aanbrengen op het voertuig Voertuigregistratie (EVR)
5. Typegoedkeurings- verzoeken en voertuig op de markt brengen Verklaringen van fabrikanten; aanvragen voor voertuignummers reserveringen in het EVR; aanvragen van voertuigvergunningen, typegoedkeuringen

Typegoedkeuringen en voertuigvergunnin (APOM)

Testen, exploitatie en ontheffing voertuigvergunning

6. Type opnemen in ERATV    Registratie van typehouders in ERATV Registratie voertuigtypen (ERATV)
7. Onderhoudssysteem certificeren (ECM certificaat) en uitbesteden van onderhoudsfuncties  De Entity in charge of maintenance (ECM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van de voertuigen waarvan zij het onderhoud verricht. Houder, ECM en gebruiker(s) van de spoorvoertuigen regelen samen het onderhoud en de reparaties.  ECM verantwoordelijk voor onderhoud
8. Onderhouds-verantwoordelijke aanstellen De houder wijst een onderhouds-verantwoordelijke aan. Voor deze taak ECM is een certificaat nodig. ECM verantwoordelijk voor onderhoud
9. Indienen van nieuwe voertuigregistratie Het spoorvoertuig wordt definitief in het Europees Voertuig Register (EVR) opgenomen Voertuigregistratie (EVR)
10.  Indienststellingsrit Indienststellingsritten van nieuw geleverde voertuigen Testen, exploitatie en ontheffing voertuigvergunning
11. Exploitatie Exploitatie Testen, exploitatie en ontheffing voertuigvergunning
12. Bijzondere situaties voor inzet van spoorvoertuigen Exploitatie en bijzondere situaties waarvoor een ontheffing voertuigvergunning aangevraagd kan worden Testen, exploitatie en ontheffing voertuigvergunning
13.  Onderhoud, verbetering en vernieuwing en de vergunningsplicht De ECM zorgt ervoor dat de voertuigen in veilige staat zijn en blijven; verbetering of vernieuwing van een voertuig en notificatie van wijzigingen aan een spoorvoertuig Onderhoud en vernieuwing
14. Wijzigen inzet spoorvoertuig Wijziging van gebruik, intensiteit van de ritten en verbouwing van het spoorvoertuig; Wijziging inzetten van een trein
15. Terzijdestelling of uit dienst halen van een spoorvoertuig (schorsen of uitschrijven)  Spoorvoertuig gebruiken buiten Nederland, gebruik op bijzonder spoor of lokaal spoor of sloop. Voertuigregistratie (EVR)