Spoorvoertuigen

Spoorvoertuigen zijn verdeeld over 4 hoofdcategorieën: locomotieven en treinstellen, rijtuigen, goederenwagens, en bijzondere voertuigen. Wanneer spoorvoertuigen aan elkaar zijn gekoppeld en gaan rijden, heet dat een trein of treinsamenstelling. Het kan ook gaan om rail-werkvoertuigen in een treinsamenstelling of die zelfstandig in transportmodus naar een bouwproject rijden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op spoorvoertuigen en de inzet van treinen. De levensfase van een spoorvoertuig houdt bepaalde verplichtingen in voor de bedrijven, die een spoorvoertuig ontwikkelen, op de markt brengen, inzetten en onderhouden. De ILT speelt een rol in iedere fase. Iedere fase brengt andere aanvragen en meldingen met zich mee.

Levensfasen van spoorvoertuigen

  1. Ontwikkelen en bouwen – inventarisatie bouweisen, prototype bouwen en testen met voertuigen;

  2. Op de markt brengen – verklaringen van fabrikanten, aanvragen van voertuigvergunningen, typegoedkeuringen en registratie van typehouders in ERATV;

  3. Onderhoud - de entity in charge of maintenance (ECM) zorgt ervoor dat de voertuigen in veilige staat zijn en blijven;

  4. Registratie - in het Nationale Voertuig Register (NVR);

  5. Ingebruikname en exploitatie - na een geslaagde indienststellingsrit kan de exploitatie beginnen;

  6. Wijzigen inzet – van gebruik, intensiteit van de ritten en verbouwing van het spoorvoertuig;

  7. Uit dienst halen – spoorvoertuig gebruiken buiten Nederland, gebruik op bijzonder spoor of lokaal spoor of sloop.

Keuringen voor voertuigen op de bouwplaats

Wordt er aan de spoorweginfrastructuur gebouwd of onderhoud gepleegd, dan rijden verschillende rail-werkvoertuigen over de rails. Dan is het spoor een 'bouwplaats' en zijn de voertuigen in werkmodus. Deze rail-wegvoertuigen zijn in bezit van bedrijven die aan het spoor werken, bijvoorbeeld aannemers. ProRail verzorgt toelating tot de bouwplaats en vereist daarvoor een TCVT-keuring. TCVT staat voor stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.

Verschil werkmodus en transportmodus

Komt het voertuig alleen op het spoor in werkmodus en is het spoor een bouwplaats, dan is hiervoor geen voertuigvergunning van de ILT of de European Railway Agency (ERA) nodig. Rijdt het voertuig zelfstandig over het hoofdspoor naar de bouwplaats of wordt het getrokken, dan is het in transportmodus.

In die situatie moet voor het voertuig een voertuigvergunning van de ILT of de ERA aanwezig zijn. Meer informatie vindt u in de technische uitleg over locomotieven, passagiers- en goederenwagons TSI LOC en PAS en de TSI WAG (Engels) en de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (RIS).

Entity in charge of maintenance (ECM)

De ECM is belast met het onderhoud van een voertuig en als zodanig geregistreerd in het voertuigregister. De ECM is er verantwoordelijk voor dat de voertuigen waarvan zij het onderhoud moet verrichten, in veilige staat zijn. Soms zijn de houder en de ECM dezelfde partij. De houder en de ECM zorgen samen met de gebruiker(s) van de spoorvoertuigen, dat onderhoud en reparaties zijn geregeld. Om de veilige staat van spoorvoertuigen te bewaken, heeft een ECM een onderhoudssysteem.
U kunt een ECM-certificaat en/of een ECM-certificaat voor een onderhoudsfunctie aanvragen bij de ILT.