Veiligheidscertificaat

Spoorwegondernemingen hebben een uniek veiligheidscertificaat nodig om te mogen rijden over het spoornetwerk in de EU-lidstaten. Dit veiligheidscertificaat heet een single safety certificate. U vraagt het aan bij de one-stop-shop (OSS) van de European Railway Agency (ERA).

Voordelen veiligheidscertificaat

Het Vierde Spoorwegpakket bestaat uit Europese wetgevingsmaatregelen om gebruik en kwaliteit van het railverkeer in de EU-lidstaten te verbeteren. Daardoor verandert het proces om een veiligheidscertificaat aan te vragen. Het levert u voordelen op:

  • Minder kosten en administratieve lasten als uw spoorwegonderneming in meer dan 1 land actief is.
  • Overzicht van de status van uw aanvraag via de OSS.
  • Eenmalige beoordeling van het EU-deel van een vergunning of certificaat, want het is in heel Europa geldig.

Rol ILT voor nationale activiteiten

Heeft uw spoorwegonderneming geen grensoverschrijdende activiteiten? Dan kunt u in de one-stop-shop aangeven of u de aanvraag door de ERA of door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wilt laten behandelen.

Kiest u voor de ILT als behandelaar, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de ILT. De ILT houdt ook toezicht op spoorwegondernemingen. De ERA en de ILT hebben met elkaar vastgelegd hoe zij samenwerken in een overeenkomst.

Door de veranderingen in de wet- en regelgeving op Europees niveau wijzigt ook de Spoorwegwet. De nieuwe Spoorwegwet ging tegelijk in met de invoering van het Vierde Spoorwegpakket in op 16 juni 2019. U vindt in de nieuwe Spoorwegwet de aangepaste regels voor spoorwegondernemingen.

Aanvragen van veiligheidscertificaat in OSS

U vraagt het veiligheidscertificaat aan bij de OSS van de ERA. In deze webomgeving kunt u uw documenten voor de beoordeling uploaden. Hoe u de OSS gebruikt en hoe u het veiligheidscertificaat aanvraagt, vindt u in de documenten op de ERA-website.

Heeft u vragen over al deze wijzigingen? Stel uw vraag via het vragenformulier of bel met telefoonnummer 088 – 489 00 00 

Vrijstelling van veiligheidscertificaat

In sommige gevallen kunt u vrijstelling krijgen van de verplichting een veiligheidscertificaat aan te vragen. Bijvoorbeeld voor rangeren en gebruik van historische spoorvoertuigen. De regels hiervoor staan in de Spoorwegwet.

Vrijstelling veiligheidscertificaat Spoorwegwet artikel 27 lid 5

Maakt u gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur die dicht bij de grens ligt? En heeft uw spoorwegonderneming een veiligheidscertificaat dat geldt voor de spoorweginfrastructuur die:

  • met de hoofdspoorweginfrastructuur die u gebruikt is verbonden
  • én in de aangrenzende lidstaat dicht bij de grens ligt? 

Dan kunt u vrijstelling van het veiligheidscertificaat aanvragen. Deze vrijstelling kan onder beperkingen afgegeven worden.
U kunt de vrijstelling op 2 manieren aanvragen:

Aan de vrijstelling kunnen voorschriften zijn verbonden.