Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt producenten of importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Zoals de inzameling en verwerking ervan wanneer het afval wordt. Ook moeten producenten en importeurs de financiering daarvoor regelen. De detailhandel, verwerkers en gemeenten hebben ook een aantal verplichtingen in de regeling.

Apparatuur die onder de regeling valt

De meeste elektrische en elektronische apparaten vallen onder de regeling, maar er zijn enkele specifieke uitzonderingen. Met de Handreiking reikwijdte Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op AfvalCirculair.nl kunt u bepalen welke apparaten onder het begrip 'elektrische en elektronische apparaten' vallen.

Voor de apparatuur die onder de regeling valt, zijn verplichtingen opgenomen in de regeling. Een aantal verplichtingen zijn:

Verplichtingen voor producenten

  • Te behalen inzamelpercentages.
  • Tegistratie, informatie en rapportageplicht aan het Nationaal (W)EEE Register.
  • Financiering.

Verplichtingen voor verwerkers

  • Verplichte rapportage aan de Stichting Nationaal (W)EEE Register.
  • Passende verwerking.

Verplichtingen voor distributeurs

  • Oud voor nieuw.
  • Oud voor niets (zie hieronder).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de verplichtingen uit de regeling.

Te behalen inzamelpercentages

De producent of importeur moet zorgdragen voor een minimaal percentage dat namens hem wordt ingezameld. Dit percentage is naar rato van wat door hem op de markt wordt gebracht:

  • Minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die door hem in de voorgaande 3 jaren in Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt, of
  • Minimaal 85% van de door hem in het betreffende jaar in Nederland geproduceerde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt.

Ook moet de inzameling en het vervoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zo plaatsvinden dat verwerking optimaal kan gebeuren.

Oud voor nieuw

Distributeurs, waaronder detaillisten, moeten ervoor zorgen dat particulieren hun afgedankte elektr(on)ische apparaten, bij levering van een gelijkwaardig nieuw apparaat, ten minste gratis kunnen inleveren. Bovendien moet de distributeur de particulier duidelijk zichtbaar op deze mogelijkheid wijzen, vóórdat koop en betaling van een apparaat hebben plaatsgevonden.

Bij verkoop op afstand, zoals via het internet, moet de distributeur ervoor zorgen dat bij aflevering van een nieuw apparaat het afgedankte apparaat wordt opgehaald. Of door de consument kan worden verzonden naar de distributeur of ontvanger die het namens de distributeur in ontvangst neemt. De consument moet hierop worden gewezen vóórdat koop en levering hebben plaatsgevonden. Deze optie van verzending geldt niet voor grotere apparatuur, behalve als de klant en de distributeur hier expliciet voor kiezen.

Oud voor niets

Voor detailhandelszaken met een verkoopoppervlak voor elektr(on)ische apparatuur van ten minste 400 vierkante meter, geldt dat zij zorg moeten dragen voor de inzameling, van heel kleine afgedankte elektr(on)ische apparatuur, zonder dat de consument verplicht is om een nieuw apparaat te kopen. De consument hoeft hier niet voor te betalen. De inzameling moet in of in de onmiddellijke nabijheid van zijn detailhandelszaak plaatsvinden.

Verwerken

Voor het verwerken van ingezameld AEEA gelden specifieke regels.