Export van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wordt vaak geëxporteerd naar het buitenland om daar een 2e of soms 3e leven te krijgen. Maar vaak kunnen de landen van bestemming deze apparatuur niet goed als afval verwerken. Dat zorgt voor gezondheids- en milieurisico’s omdat de apparatuur giftige stoffen bevat. Daarom zijn er Europese regels die ervoor zorgen dat de geëxporteerde apparatuur van een goede kwaliteit is en zonder transportschade aankomt.

De opdrachtgever of exporteur van de gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is verantwoordelijk. De regels hebben betrekking op onder andere:

  • Testen en etiketteren van het apparaat.
  • Verpakken van het apparaat voor transport.

Apparaat testen en etiketteren

Elk apparaat moet getest zijn voordat het mag worden geëxporteerd. En er moet een bewijs van de test aanwezig zijn. Ook moet elk apparaat een etiket bevatten met de volgende informatie:

  • Naam van het apparaat.
  • Identificatienummer van het apparaat (typenummer en bijvoorbeeld serienummer).
  • Productiejaar, als dit bekend is.
  • Gegevens zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf waar de test is uitgevoerd.
  • Type van de test.
  • Datum van de test.
  • Resultaten van de test.

De opdrachtgever/exporteur (houder) moet verklaren dat de zending geen afval bevat. Gebruik hiervoor het voorbeeld testformulier (in het Engels) om aan deze verplichting te voldoen.

Apparaat verpakken voor transport

Zorg voor passende bescherming tegen beschadiging tijdens het vervoer en het in- en uitladen. Dit doet u door het apparaat voldoende te verpakken en de lading goed te stapelen. Meer informatie vindt u in de folder Export van gebruikte elektr(on)ische apparatuur.

Vervoerders en expediteurs hebben de plicht om te controleren of het verplichte etiket ook aanwezig is bij het transport. En zij moeten controleren of de apparatuur op de juiste wijze is verpakt. Lees meer over export van EEA/AEEA.

Animatie: checklist exporteren gebruikte apparatuur

Bekijk de Engelstalige animatie Checklist How to export used equipment.

Rapporteren export EEA voor hergebruik

Sinds 1 januari 2021 moet u zich registreren als u bedrijfsmatig EEA voor hergebruik exporteert naar het buitenland. Ook moet u rapporteren over de hoeveelheid geëxporteerde EEA. Dit staat in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparaten. U registreert zich hiervoor bij het Nationaal (W)EEE Register (NWR) als ‘Exporteur EEA voor hergebruik’. De rapportage over kalenderjaar 2021 dient u uiterlijk op 1 mei 2022 in bij het NRW.

De registratie zorgt voor meer overzicht van de productie, import en export van (afval van) EEA. Geëxporteerd EEA is immers niet meer in Nederland beschikbaar voor inzameling en recycling. Bovendien kan de ILT eenvoudiger handhaven op export van illegale EEA als er meer inzicht is in de legale export.

Registreren bij het register

U registreert zich bij het NWR via een webformulier op hun website. Bent u al ingeschreven als producent/importeur of als verwerker? Dan hoeft u niets te doen. U wordt vanzelf via de registratie gevraagd om uw rapportage uit te breiden met de hoeveelheden export voor hergebruik.
U kunt benaderd worden door Wastepoint Afvalbeheer. Deze partij ondersteunt het NWR bij hun communicatie over uw (mogelijke) registratieplicht bij het NWR.