Verwerking afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt op een gegeven moment verwerkt om te worden hergebruikt. Alle handelingen die leiden tot een fysieke wijziging van het apparaat, worden aangeduid als ‘verwerken’. Verwerken omvat ook het pletten, indrukken of knijpen van AEEA met een kraan. Dit verwerken mag niet zomaar. De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt dat AEEA op passende wijze moet worden verwerkt.

Passende verwerking

'Passende verwerking' is in de regeling omschreven als:

  • het afzonderen van stoffen die zijn genoemd in bijlage VII van de EU-richtlijn 2012/19;
  • het bij de verwerking toepassen van de beste beschikbare technieken;
  • het verwerken van AEEA volgens de technische richtlijnen uit bijlage VIII van de EU-richtlijn 2012/19;
  • de verwerking ten minste geschiedt volgens de Cenelec 50625 standaard. Deze is vastgelegd in NEN-EN 50625 en onderliggende documenten en in het WEEELABEX normative document on Treatment. Hiermee wordt het niveau van verwerking gewaarborgd. Verwerkers moeten in ieder geval met een conformiteitsverklaring aantonen dat gewerkt wordt overeenkomstig de WEEELABEX Standard.

Deze eisen zijn cumulatief, dat wil zeggen: u moet aan alle 4 de eisen voldoen voordat er sprake is van passende verwerking.

Lees meer over het toezicht op de verwerking.

Verwerking melden bij het WEEE-Register

Verwerkers moeten jaarlijks het gewicht aan verwerkte hoeveelheden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur melden aan het WEEE-register, evenals de daarbij behaalde streefcijfers voor nuttige toepassing.