Het uitvoeren van de producentenverantwoordelijkheid is in 2017 overgegaan naar Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Contact Rijkswaterstaat Leefomgeving

Op Afvalcirculair (Rijkswaterstaat) staat ook informatie over de productbesluiten (elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's, autowrakken, autobanden, verpakkingen) en algemeen verbindend verklaringen (avv).

De contactgegevens voor algemeen verbindend verklaringen van afvalstoffenovereenkomsten, besluit beheer batterijen en accu’s, besluit beheer elektrische apparaten, het besluit beheer autobanden en het besluit beheer autowrakken zijn hierdoor gewijzigd.

Adres Rijkswaterstaat Leefomgeving

Rijkswaterstaat Leefomgeving – Afval en Materialen
Vestiging Utrecht
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

E-mail: besluiten@rws.nl

Bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat kunt u terecht met vragen over de uitvoering van afvalbeleid.