Producentenverantwoordelijkheid

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht.

In de verschillende productbesluiten staan regels voor 5 soorten producten:

  • Elektrische en elektronische apparatuur
  • Batterijen en accu's
  • Autowrakken
  • Autobanden
  • Verpakkingen

Producenten en importeurs die als eerste een van deze 5 producten op de Nederlandse markt brengen, moeten onder andere een logistiek systeem opzetten voor het afvalbeheer en ook de financiering hiervan organiseren.

Melding of mededeling bij Rijkswaterstaat

Een bedrijf dat producentenverantwoordelijkheid heeft, moet voor batterijen en accu's, autowrakken en autobanden een mededeling of melding doen bij Rijkswaterstaat. Dit kan per post of via e-mail:

Rijkswaterstaat Leefomgeving
Afval Circulair
Vestiging Utrecht
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
E-mail: producentenverantwoordelijkheid@rws.nl

Op Afval Circulair (Rijkswaterstaat) vindt u informatie over de productbesluiten en het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten over afvalbeheersbijdragen (avv), een middel de producentenverantwoordelijkheid te financieren.

Bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat kunt u terecht met vragen over de uitvoering van het afvalbeleid.

Elektr(on)ische apparatuur registreren

Voor elektrische en elektronische apparatuur is registratie bij het Nationaal (W)EEE Register verplicht (individueel of collectief). Lees meer over de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur.

Wet- en regelgeving