(Hernieuwde) afgifte en verlenging Engelse taalvaardigheidsaantekening

Een Language Assessment Body (LAB) voert een taalvaardigheidsbeoordeling uit voor de afgifte van een Language Proficiency Endorsement (LPE) voor luchtvarenden. Bij deze taalvaardigheidsbeoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen een initiële taalvaardigheidsbeoordeling, een verlenging en een hernieuwde afgifte.

Initiële afgifte

De initiële taalvaardigheidsbeoordeling kan alleen worden uitgevoerd door een volledig LAB.

Een LPE level 6 is onbeperkt geldig. Een volledig LAB kan de verlenging van een LPE level 5 uitvoeren. Een volledig óf beperkt LAB kan de verlenging van een LPE level 4 uitvoeren. Voor deze laatste situatie geldt dat als de beoordelaar ook examinator is, dit mag worden gecombineerd met een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit (AMC1 FCL.055). Zie ook het informatieblad Beperkte language assessment body.

Hernieuwde afgifte en verlenging

Een volledig LAB kan een hernieuwde afgifte verzorgen van een verlopen LPE level 5 en level 4. Alleen als een LPE level 4 minder dan 3 maanden is verlopen, kan ook een beperkt LAB een taalvaardigheidsbeoordeling uitvoeren voor de hernieuwde afgifte van deze LPE. Dit kan alleen tijdens een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit. In alle andere gevallen moet een volledig LAB de taalvaardigheidsbeoordeling uitvoeren.

Alleen een taalbeoordelaar die hiervoor een taalvaardigheidsexamen heeft ondergaan, mag de taalbeoordeling afnemen. Een taalbeoordelaar bij een beperkt LAB moet een examinator zijn, tenminste in het bezit van een LPE level 5. De examinator mag dan een LPE level 4 verlengen.

De nieuwe geldigheidsdatum (‘valid until’-date) wordt altijd de laatste dag van de maand waarin de beoordeling heeft plaatsgevonden, plus 4 jaar.