Vouchers en terugbetaling van vliegticket

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt in Nederland toezicht op luchtvaartmaatschappijen. De ILT controleert of maatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten, bijvoorbeeld als uw vlucht wordt geannuleerd.

Uw rechten bij annulering vlucht

Is uw vlucht geannuleerd? Dan moet u binnen 7 dagen uw geld terugkrijgen, de mogelijkheid krijgen om uw ticket om te boeken voor een andere vlucht of een voucher krijgen. Gebeurt dit niet? Neem dan contact op met de luchtvaartmaatschappij. Komt u er met hen niet uit? Maak dan een melding bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

ILT doet geen uitspraak

U kunt een melding maken bij de ILT als u er niet uitkomt met de luchtvaartmaatschappij. De ILT stelt de luchtvaartmaatschappij op de hoogte. Vaak zorgt dat er al voor dat de luchtvaartmaatschappij contact met u opneemt. De ILT handelt uw melding niet op individueel niveau af. Alleen de kantonrechter kan uitspraak doen over individuele claims. Toch is het belangrijk om melding te doen. Als er over een bepaalde luchtvaartmaatschappij veel meldingen komen, neemt de ILT dat mee in het toezicht op luchtvaartmaatschappijen. Indien nodig kan de ILT bij stelselmatige overtredingen een maatregel nemen of een boete opleggen.

Op de pagina klacht over naleving melden, vindt u meer informatie.

Vouchers en geldigheidsduur

Aan het begin van de coronacrisis stond de overheid toe dat luchtvaartmaatschappijen alleen een voucher aanboden, in plaats van een omboeking of terugbetaling van het ticket. Inmiddels moet u altijd de keuze krijgen tussen een voucher of terugbetaling. Vouchers zijn meestal 1 jaar geldig. Is de geldigheidsduur verstreken? Dan moet de luchtvaartmaatschappij het resterende bedrag aan u overmaken.

Terugbetaling en tussenpersonen

Als u kiest voor terugbetaling, moet u binnen 7 dagen uw geld krijgen. Die termijn wordt vaak niet gehaald als u het ticket via een tussenpersoon kocht, zoals een (online) reisbureau. Dat komt doordat luchtvaartmaatschappijen het geld terugstorten op de rekening van die tussenpersoon.

Krijgt u uw geld niet terug van de tussenpersoon, bijvoorbeeld door een faillissement? Dan moet u zich richten tot de luchtvaartmaatschappij. Die is volgens de Europese regels verantwoordelijk voor de terugbetaling. De ILT heeft luchtvaartmaatschappijen hier in maart en april 2021 op gewezen door middel van Guidances.

Om een oplossing te vinden voor luchtvaartmaatschappijen die niet kunnen betalen, heeft het ministerie van IenW onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van een ticketgarantiefonds. Op 28 juni 2021 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Vanwege haar demissionaire status neemt het kabinet daar nu nog geen beslissing over.

De ILT doet in 2021 inspecties en kijkt onder anderen naar de wettelijke terugbetalingstermijn van losse vliegtickets als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleerde. Bij deze inspecties kijkt de ILT ook opnieuw naar vliegtickets die via een (online) reisbemiddelaar zijn geboekt. Als luchtvaartmaatschappijen tekortkomingen vertonen kan de ILT op verschillende manieren ingrijpen. Bijvoorbeeld met een bestuurlijk gesprek, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.  Maar de ILT kan er niet voor zorgen dat individuele gedupeerde reizigers hun geld terug krijgen.

Regels voor pakketreizen

Voor pakketreizen gelden andere regels dan voor losse vliegtickets. Kijk voor meer informatie over uw rechten bij pakketreizen op de ConsuWijzer website van de ACM.

Regels als u zelf uw ticket annuleert

Alleen als de luchtvaartmaatschappij de vlucht annuleert, heeft u recht op de keuze tussen terugbetaling binnen 7 dagen, een andere vlucht of een voucher. Annuleerde u zelf uw boeking, maar gaat de vlucht wel door? Dan hangt het van de algemene voorwaarden af of u geld terug krijgt. Dat geldt ook als de annulering buiten uw schuld om is, bijvoorbeeld door quarantaineregels of gezondheidsklachten. Controleer daarom altijd eerst de algemene voorwaarden of uw reisverzekering voordat u uw ticket annuleert.