Vouchers en terugbetaling van vliegticket

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kreeg van de minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht om tijdelijk niet te handhaven als luchtvaartmaatschappijen bij annulering van de vlucht een voucher gaven in plaats van geld terug.
De minister heeft op 14 mei het voornemen uitgesproken om deze aanwijzing in te trekken. De ILT wacht op de formele intrekking. Zie brief.

Waarom trekt de minister de aanwijzing in?

De EU-verordening over passagiersrechten schrijft voor dat bij annulering van vluchten passagiers de keuze krijgen tussen:

  • Omboeking op een vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden,
  • Terugbetaling van het volledige ticketbedrag binnen 7 dagen.

Luchtvaartmaatschappijen mogen een voucher verstrekken, maar passagiers kunnen zelf een afweging maken of zij een voucher accepteren of hun geld terugvragen.

De Europese Commissie heeft onder meer aangegeven dat voor passagiers keuzevrijheid moet bestaan. Vanwege het standpunt van de Europese Commissie heeft de minister besloten om de aanwijzing aan de ILT in te trekken.

Wat betekent dit voor passagiers?

Een passagier heeft bij annulering volgens een EU-verordening het recht om te kiezen tussen een alternatieve vlucht en terugbetaling van de kosten van het ticket.

De Europese Commissie is op de hoogte van de praktijk dat luchtvaartmaatschappijen in verscheidene EU-landen ertoe zijn overgegaan vouchers uit te geven. Daarbij heeft de Commissie benadrukt dat passagiers het recht op terugbetaling behouden, zonder het gebruik van vouchers als alternatief af te wijzen.

Wat betekent dit voor luchtvaartmaatschappijen?

Uit meldingen is gebleken dat luchtvaartmaatschappijen verschillend met de vouchers zijn omgaan. Ook verliep de informatieverstrekking door de luchtvaartmaatschappijen niet altijd goed.

Luchtvaartmaatschappijen horen passagiers goed te informeren over hun rechten bij annulering van een vlucht en horen de verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden.

Rol van de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet er in Nederland op toe dat luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. Bent u het niet eens met het aan u verstrekte voucher in verband met de annulering van uw vlucht? Dien uw klacht of claim in bij de luchtvaartmaatschappij. De ILT speelt geen rol in het financieel afdwingen van individuele claims op luchtvaartmaatschappijen. Wel kan de ILT luchtvaartmaatschappijen die de wet overtreden, sancties opleggen. Daarom ontvangt de ILT graag een melding van uw klacht. Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina passagiersrechten luchtvaart.