Melden fraude en een integriteitsschending bij woningcorporatie

Wilt u een integriteitsmelding doen over een woningcorporatie? Bijvoorbeeld omdat u vermoedt er sprake is van dubieuze inkoop- en onderhoudscontracten of frauduleuze verkoop en aankoop van vastgoed en grond. Of dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties. U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Anoniem melden

Meldt u liever anoniem, omdat u vreest voor mogelijke consequenties? Dat kan telefonisch bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Het telefoonnummer en meer informatie over de voorwaarden en werkwijze van het TCI vindt u op de website van de ILT. Het TCI houdt uw persoonsgegevens geheim. 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) met het formulier Melding integriteit woningcorporaties. Bent u een medewerker van een woningcorporatie? Kijk dan op de pagina Melden fraude en integriteit bij woningcorporatie als medewerker. 

Wat gebeurt er met mijn melding?

Inspecteurs van de Aw beoordelen uw melding bij het MIW. Als u in het meldingsformulier uw contactgegevens heeft vermeld, kunnen zij contact met u opnemen. Bijvoorbeeld om vragen te stellen over uw melding.

Is uw melding objectief en voldoende onderbouwd door feiten? Dan kan de Aw verder onderzoek instellen en/of de woningcorporatie vragen om een forensisch onderzoek in te stellen naar uw melding. De Aw ziet er in dat geval op toe dat de juiste zaken worden onderzocht en dat het onderzoek onafhankelijk is. De Aw schakelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) in als er sprake is van strafbare zaken.

Overige vragen en klachten

Heeft u een andere klacht of heeft u een vraag over het rijksbeleid rond woningcorporaties en wonen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of bel 1400 voor vragen aan de Rijksoverheid.