Melden fraude en een integriteitsschending bij woningcorporatie als medewerker

Werkt  u bij een woningcorporatie en wilt u een integriteitsmelding doen? De Autoriteit woningcorporaties (Aw) verwacht dat u eerst een interne melding doet bij de woningcorporatie waar u werkt. Is het rechtstreeks melden bij de woningcorporatie niet goed mogelijk? Dan kunt u wel direct een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW).

Anoniem melden

Meldt u liever anoniem, omdat u vreest voor mogelijke consequenties? Dat kan telefonisch bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Het telefoonnummer en meer informatie over de voorwaarden en werkwijze van het TCI vindt u op de website van de ILT. Het TCI houdt uw persoonsgegevens geheim. 

Interne melding

U maakt als medewerker intern een melding door bijvoorbeeld gebruik te maken van een interne klokkenluidersregeling.  De Governancecode Woningcorporaties 2020 van de woningcorporatiesector stelt een klokkenluidersregeling verplicht voor woningcorporaties die aangesloten zijn bij Aedes. De klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat om misstanden te melden zonder negatieve gevolgen voor hun rechtspositie. Als u dus niet eerst een melding doet bij uw werkgever, kan dit gevolgen hebben voor uw rechtspositie. 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Is het rechtstreeks melden bij de woningcorporatie niet goed mogelijk? Dan kunt u wel direct een melding doen bij het MIW. Dit kan het geval zijn als uw woningcorporatie geen (goede) klokkenluidersregeling heeft. Of als bij voorbaat duidelijk is dat uw melding intern niet goed zal worden opgepakt. Ook kan het gebeuren dat u al een rechtstreekse melding heeft gedaan bij de woningcorporatie, maar dat deze daar volgens u onvoldoende aandacht aan heeft gegeven. U kunt dan terecht bij het MIW.

Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is bij het MIW van de Aw een melding te doen? Of wilt u advies over uw positie als melder? Kijk dan op de website van het Huis voor Klokkenluiders. De Aw adviseert u om eventueel juridisch advies te vragen bij bijvoorbeeld een advocaat, of om u juridisch bij te laten staan

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) met het formulier Melding integriteit woningcorporaties

Wat gebeurt er met mijn melding?

Inspecteurs van de Aw beoordelen uw melding bij het MIW. Als u in het meldingsformulier uw contactgegevens heeft vermeld, kunnen zij contact met u opnemen. Bijvoorbeeld om vragen te stellen over uw melding.

Is uw melding objectief en voldoende onderbouwd door feiten? Dan kan de Aw verder onderzoek instellen en/of de woningcorporatie vragen om een forensisch onderzoek in te stellen naar uw melding. De Aw ziet er in dat geval op toe dat de juiste zaken worden onderzocht en dat het onderzoek onafhankelijk is. De Aw schakelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) in als er sprake is van strafbare zaken.

Overige vragen en klachten

Heeft u een andere klacht of heeft u een vraag over het rijksbeleid rond woningcorporaties en wonen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of bel 1400 voor vragen aan de Rijksoverheid.