Air Operator Certificate

Luchtvaartbedrijven moeten beschikken over een Air Operator Certificate (AOC). Een AOC stelt vast dat de onderneming beschikt over voldoende beroepsbekwaamheid en organisatie om de veiligheid van hun activiteiten te garanderen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het certificaat af.

AOC voor rondvluchten

Luchtvaartbedrijven die alleen rondvluchten organiseren, kunnen volstaan met een AOC voor rondvluchten die vereenvoudigde eisen stelt.

Aanvraag certificaat

Gebruik voor het aanvragen van een AOC het aanvraagformulier van de ILT. Deze staat onder 'Zie ook' onderaan deze pagina. Op het formulier staat een toelichting met een checklist van documenten die u moet meesturen. Bij dit formulier horen andere formulieren. Ook dit staat in het formulier aangegeven.

Ondernemingen moeten naast de aanvraag voor een AOC over de volgende vergunningen beschikken, of deze in aanvraag hebben:

  • Een erkenning als Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) of daarmee een relatie zijn aangegaan. Bij uitbestede taken van het continuing airworthiness management, dient de luchtvaartmaatschappij deze contracten bij de aanvraag te overleggen.
  • Indien de uitvoering van het onderhoud niet binnen de eigen luchtvaartmaatschappij gebeurt, moet de aanvrager het contract met een onderhoudsbedrijf overleggen. Het onderhoudsbedrijf moet beschikken over een EASA Part 145 erkenning en over de vereiste documenten voor het type toestel.
  • Een Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) en Bewijs van Inschrijving (BvI) van het toestel
  • Een Nederlandse exploitatievergunning voor vluchten anders dan rondvluchten.

Hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en de mogelijke ontvangst van een AOC?

Bij een AOC-aanvraag horen een aantal documenten. Alleen wanneer deze zijn ontvangen neemt de ILT de aanvraag in behandeling. Voldoen de stukken niet? Dan stopt de ILT de behandeltermijn. De aanvrager moet dan de documenten aanpassen. Zodra de documenten opnieuw bij de ILT liggen, start de behandeltermijn weer.

De wettelijke behandeltermijn staat in de algemene wet bestuursrecht (AWB) artikel 3:18. Voor de behandeling van een initiële AOC aanvraag hanteert ILT een redelijke termijn van 6 maanden. Gemiddeld duurt de afhandeling van een AOC aanvraag 12 maanden omdat de aanvraag soms wacht op uw aanpassingen en omdat de inspecteurs ook andere aanvragen in behandeling hebben.

Een initiële AOC-aanvraag kan complex zijn. Neem daarom vooraf contact op. De medewerkers van de ILT helpen u graag.

Kosten

Basisvergunningen kosten ten minste 20.000 euro. Afhankelijk van het soort operatie en het aantal typen, approvals en regio’s, kunnen deze oplopen tot meer dan 30.000 euro. Deze kosten gelden alleen voor het AOC. Voor AtoA ligt het bedrag voor het AOC rond de 4500 euro.

Zie de Regeling tarieven Luchtvaart voor de exacte kosten van uw aanvraag. In artikel 17 en 18 staan de tarieven voor de aanvraag, verlening en wijziging van het AOC en een CAMO-erkenning. In artikel 19 staat het tarief voor de exploitatievergunning.

Behouden van het certificaat

Een AOC blijft geldig zolang aan de eisen wordt voldaan. De ILT controleert dit via audits en inspecties op het managementsysteem van de luchtvaartmaatschappijen. Ook ‘reality checks’ op de vluchtuitvoering en de training van piloten maken deel uit van de controle. Een risicoanalyse bepaalt het aantal inspecties. Deze staan weergegeven in het toezichtprogramma van de ILT. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook verstuurt de ILT jaarlijks een brief over een specifieke situatie. Hiernaast kunnen in binnen- en buitenland ongeplande platforminspecties plaatsvinden op basis van het Europese Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) programma.

Een AOC kan worden geschorst wegens vluchtuitvoering in strijd met de voorschriften, overtreding van de aan de AOC verbonden voorschriften of beperkingen of als er voor het aanvragen van de AOC onjuiste gegevens zijn verstrekt. De IVW kan een AOC intrekken als dit certificaat ten minste 3 maanden is geschorst of nadat gedurende een aangesloten periode van ten minste 12 maanden geen vluchten zijn uitgevoerd.

De ILT kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bestuursdwang toepassen, waaronder de mogelijkheid tot opleggen van een dwangsom.

Informatieblad Prior approval- en Not-requiring prior approval wijzigingen

Bij wijzigingen van en binnen de AOC en/of ATO erkenning wordt op basis van EU Verordeningen 965/2012 respectievelijk 1178/2011 onderscheid gemaakt tussen 2 soorten wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die de ILT van tevoren moet goedkeuren (prior approval) en wijzigingen waarvoor dat niet geldt (not-requiring prior approval). Lees meer informatie hierover in het informatieblad.