Andere legionellameldingen

U meldt als bedrijf of instelling met een collectieve drinkwaterinstallatie de plaatsing van apparatuur voor legionellabestrijding of legionellapreventie in drinkwater bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het gaat om anodische oxidatie-apparatuur en apparatuur voor koperzilverionisatie. Dit doet u met behulp van het formulier Melding inwerkingstelling alternatieve beheertechniek voor legionellapreventie.

Clustermelding GGD

Het RIVM of een GGD meldt een cluster van legionellabesmetting. Bij een cluster is er sprake van 2 of meer legionellosepatiƫnten binnen 2 jaar. In dit geval is een inspectie door de ILT noodzakelijk. Voor deze melding gebruikt u het formulier Melding verzoek om inspectie vermoedelijke besmettingsbron.

Melding resultaten legionellacontrole

Als drinkwaterbedrijf controleert u de kwaliteit van het water en de veiligheid van drinkwaterinstallaties die op uw leidingnet zijn aangesloten. Constateert u een sterk verhoogd risico, met name op groei van legionellabacteriƫn in de installatie? Via dit meldformulier draagt u uw dossier aan de ILT over. De ILT houdt u op de hoogte van het verdere verloop.