Andere legionellameldingen

Meld plaatsing van alternatieve beheertechniek voor legionellapreventie.

U meldt als bedrijf of instelling met een collectieve drinkwaterinstallatie de plaatsing van apparatuur voor legionellabestrijding of –preventie in drinkwater bij de ILT. Het gaat om anodische oxidatie-apparatuur en apparatuur voor koperzilverionisatie. Dit doet u met behulp van het formulier Melding inwerkingstelling alternatieve beheertechniek voor legionellapreventie.

Clustermelding GGD: verzoek om inspectie accommodatie/vermoedelijke besmettingsbron

Het RIVM of een GGD meldt een cluster van legionellabesmetting. Bij een cluster is er sprake van 2 of meer legionellosepatiënten binnen 2 jaar. In dit geval is een inspectie door de ILT noodzakelijk. Voor deze melding gebruikt u het formulier Melding verzoek om inspectie vermoedelijke besmettingsbron.

Melding resultaten legionellacontrole door drinkwaterbedrijf aan ILT

Als drinkwaterbedrijf controleert u de kwaliteit van het water en de veiligheid van drinkwaterinstallaties die op uw leidingnet zijn aangesloten. Constateert u een sterk verhoogd risico, met name op groei van legionellabacteriën in de installatie? Via dit meldformulier draagt u uw dossier aan de ILT over. De ILT houdt u op de hoogte van het verdere verloop.