Meld normoverschrijding legionella

Als u verantwoordelijk bent voor een collectieve drinkwaterinstallatie, dan komt een erkend monsternemer regelmatig langs om een monster te nemen. De monsternemer zal het monster opsturen naar een erkend laboratorium. Als uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat er in het watermonster meer legionellabacteriƫn zitten dan de hiervoor gestelde norm van 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l), dan moet u maatregelen nemen.

Is de overschrijding boven 1.000 kve/l dan moet u dit meteen en volledig melden aan de ILT. De inspectie stuurt de meldingen direct door naar de GGD in de betreffende regio.
Het is belangrijk dat u, eventueel in overleg met uw adviseur, direct de maatregelen neemt om de oorzaak van de besmetting te onderzoeken en op te lossen. Als u een overschrijding niet meldt dan bent u in overtreding.
Voor bad- en zwemwater geldt andere wetgeving. Bevat dit water 100 kve/l of meer legionellabacteriƫn, dan moet u dit melden bij de provincie.