Incidenten en ongevallen op het spoor

Meld incidenten en ongevallen op het Nederlandse spoor altijd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 088 – 489 00 00 (24 uur beschikbaar). Dit geldt voor het hoofdspoor, maar ook voor lokaal spoor zoals metro en tram. En voor bijzonder spoor zoals museumlijnen.

Incident of ongeval? Bel de ILT!

Melden van incidenten en ongevallen is verplicht. Doet u dit zo snel mogelijk. Bel de ILT op 088 – 489 00 00 (24 uur beschikbaar).

Na de melding van het ongeval vult u ook de juiste formulieren in om de ILT volledig te informeren. De ILT gebruikt de ingevulde formulieren als basis voor onderzoek en analyses.

Voor niet-bedrijfsmatige meldingen gebruikt u het formulier Melden. Voor meldingen van een bijzonder voorval (MBV), van Stoptonend sein (STS), van incident of ongeval op een kabelbaan of historische spoorlijn, en voor incidenten vindt u onderstaand de formulieren.

Melden incidenten en ongevallen bij de ILT

Wat gebeurt er met uw melding bij de ILT?

De ILT monitort de oorzaak van incidenten en ongevallen op het spoor. Ook kan zij zelf een onderzoek instellen. Daarom moet u alle incidenten op het spoor bij de inspectie melden.

De ILT onderzoekt alle meldingen en informeert de bewindspersonen over elk incident of ongeval. Wanneer nodig of gewenst brengt zij een rapportage uit. Deze zijn bedoeld om inzichten te delen en de veiligheid op het spoor verder te vergroten.

Railincidenten en de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De ILT meldt incidenten en ongevallen op het spoor altijd bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV beslist zelf of zij een onafhankelijk veiligheidsonderzoek uitvoert. Bij ernstige ongevallen doet de OVV altijd onderzoek.