Taken en bevoegdheden railinspecteurs

Onbevoegden horen langs het spoor niet thuis. Maar niet iedere spoormedewerker weet dat de inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wél overal mogen komen. Sterker nog: deze moeten toezicht houden op en rond het spoor. Wat zijn precies de taken en bevoegdheden van de inspecteurs? En waaraan zijn zij te herkennen?

Hoe herkent u een railinspecteur?

De inspecteur houdt namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) toezicht op naleving van de Spoorwegwet. En op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De inspecteur draagt altijd een legitimatiebewijs met foto, naam en functie en laat dit direct zien als er om wordt gevraagd. Verder draagt de inspecteur een gele reflecterende jas of een geel vest van de ILT. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat inspecteurs onopvallend inspecteren.

Welke bevoegdheden heeft een railinspecteur?

De railinspecteur van de ILT heeft dus verregaande bevoegdheden. Deze bevoegdheden mag de inspecteur alleen gebruiken als ze nodig zijn voor zijn werk. Iedere betrokkene is wettelijk verplicht alle medewer­king te verlenen aan een inspectie.

De ILT kan zo nodig dwangmiddelen gebruiken om naleving van wettelijke bepalingen af te dwingen. Bijvoorbeeld herstelsancties zoals dwangsommen en bestuursdwang, en bestraffende sancties zoals boetes.