Veiligheidswaarschuwingen rail

Soms zijn extra maatregelen nodig om de veiligheid op het spoor te garanderen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft dan een veiligheidswaarschuwing uit. Een veiligheidswaarschuwing is bedoeld voor een deel van de sector. Bijvoorbeeld voor de voertuighouder, fabrikant, onderhoudsbedrijf of spoorwegonderneming.

Werkwijze ILT met veiligheidswaarschuwingen

De ILT kan bepaalde veiligheidswaarschuwingen, safety alerts of aanbevelingen meteen naar de betrokken bedrijven sturen. Zodra er aanleiding voor is, ontvangen de bedrijven de informatie. Zij kunnen dan maatregelen nemen om risico’s voor de veiligheid op het spoor te verkleinen. ILT kent deze bedrijven omdat ze bijvoorbeeld erkenning of certificering hebben aangevraagd. Ook opname in registers kan de reden van contact zijn.