Kabelbanen

Voor het bouwen en gebruiken van een kabelbaaninstallatie heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning wordt verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U moet zich houden aan de eisen van de vergunning.

Wetgeving voor kabelbaaninstallaties

Vanaf 4 mei 2004 geldt de Wet kabelbaaninstallaties voor alle kabelbanen die op een vaste plek staan, waar de voortbeweging langs kabels gebeurt, en die bedoeld zijn voor het vervoer van personen. De ILT controleert of dit veilig gebeurt.

Aanvragen vergunning voor kabelbaaninstallaties

Voor een kabelbaanvergunning vult u het formulier Aanvraag vergunning kabelbaaninstallatie volledig in. In het aanvraagformulier staat ook welke documenten u moet meesturen. Hierbij hoort in ieder geval een kopie van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit.

Vraag de vergunning op tijd aan
Voor het proces verlenen van de vergunning heeft de ILT 6 maanden de tijd. Zorg dus dat u uw aanvraag op tijd en volledig instuurt.

Kosten van de vergunning
In artikel 1 van de Regeling tarief wet kabelbaaninstallaties staat het uurtarief vermeld. Tijdens het aanvraagproces houdt de ILT de uren die gemaakt zijn bij. Achteraf ontvangt u een gespecificeerde factuur.

Melden ongevallen en incidenten kabelbanen

Een ongeval of incident meldt u zo snel mogelijk via 088 489 00 00 of via het meldformulier. Kies voor Railvervoer en dan Diverse meldingen. 

Om te bepalen of u een ongeval of incident moet melden bij de ILT, gebruikt u deze checklist. Bijvoorbeeld een ongeval met letsel tot gevolg, of bij stilleggen, een botsing, ontsporing, brand. Hang de checklist goed zichtbaar op bij het bedieningspaneel van de installatie.

Melden administratieve wijzigingen

Met het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail geeft u een administratieve wijziging over uw bedrijf door. Bijvoorbeeld een wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. U ontvangt per te wijzigen product (vergunning, erkenning) een factuur.