Kabelbanen

Voor het bouwen en gebruiken van een kabelbaaninstallatie heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning wordt verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U moet zich houden aan de eisen van de vergunning.

Wetgeving voor kabelbaaninstallaties

Vanaf 4 mei 2004 geldt de Wet kabelbaaninstallaties voor alle kabelbanen die op een vaste plek staan, waar de voortbeweging langs kabels gebeurt, en die bedoeld zijn voor het vervoer van personen. De ILT controleert of dit veilig gebeurt.

Vergunning kabelbaaninstallaties aanvragen of wijziging doorgeven

U een kabelbaanvergunning op 2 manieren aanvragen of een wijziging doorgeven:

  • U vindt dit formulier in het webportaal MijnILT, waar u uw gegevens kunt bijhouden. Om in te loggen bij MijnILT heeft u eHerkenning nodig.
  • Heeft u geen eHerkenning om in te loggen bij MijnILT? Dan kunt u hier uw aanvraag doen of uw wijziging doorgeven: Aanvraag vergunning kabelbaaninstallatie

In het aanvraagformulier staat ook welke documenten u moet meesturen. Hierbij hoort voor een aanvraage in ieder geval een kopie van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit.

Vraag de vergunning op tijd aan
Voor het proces verlenen van de vergunning heeft de ILT 6 maanden de tijd. Zorg dus dat u uw aanvraag op tijd en volledig instuurt.

Kosten van de aanvraag 
In de Regeling tarieven transportsector (afdeling 5.1) staat het uurtarief vermeld. Tijdens het aanvraagproces houdt de ILT de uren die gemaakt zijn bij. Achteraf ontvangt u een gespecificeerde factuur.

Melden ongevallen en incidenten kabelbanen

Een ongeval of incident meldt u zo snel mogelijk via 088 489 00 00 of via het meldformulier. Kies voor Railvervoer en dan Diverse meldingen. 

Om te bepalen of u een ongeval of incident moet melden bij de ILT, gebruikt u deze checklist. Bijvoorbeeld een ongeval met letsel tot gevolg, of bij stilleggen, een botsing, ontsporing, brand. Hang de checklist goed zichtbaar op bij het bedieningspaneel van de installatie.