Onderzoeken en rapportages incidenten rail

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek naar aanleiding van incidenten en ongevallen op het Nederlandse spoor. De resultaten van deze onderzoeken verschijnen in rapportages die de ILT regelmatig publiceert.

De ILT onderzoekt en rapporteert

Op grond van artikel 66 in de Spoorwegwet kan de ILT de oorzaken onderzoeken van incidenten op het hoofdspoor, het lokaal spoor en het bijzonder spoor. Uit deze onderzoeken trekt de ILT conclusies, die bijdragen aan het spoorveiligheidsbeleid. Als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek wil instellen, dan stapt de ILT terzijde.

Inkijken rapportages en onderzoeken

U vindt de rapportages over railincidenten in de ILT-documenten. Gebruik zoekwoorden die verwijzen naar de inhoud van rapportages en onderzoeken, bijvoorbeeld 'incidenten rail' of ‘ongeval spoor’. Gebruik het zoekfilter voor type document of jaartal.