Tripartite IBC-code

Vloeibare gevaarlijke stoffen mogen alleen per zeeschip vervoerd worden als zij in de IBC-code, in de jaarlijks gepubliceerde MEPC.2/Circulaire of in het tripartite agreement overzicht staan. Is dit niet het geval? Dan moet de verscheper (ladingeigenaar) van de stof een tijdelijke overeenkomst sluiten. Dit is een tripartite overeenkomst. In Nederland vraagt u deze aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Betrokken partijen

Een tripartite overeenkomst wordt afgesloten tussen 3 partijen: 

 • Het verschepende land (de verscheper of ladingeigenaar).
 • Het land van de vervoerder (de Vlaggenstaat van het schip). 
 • Het ontvangende land (of landen).

Omdat er minstens 3 partijen zijn, wordt deze overeenkomst een tripartite overeenkomst (TPA) genoemd. De verscheper vraagt de tripartite overeenkomst aan bij de maritieme autoriteit van het land waar geladen wordt. In Nederland is dit de ILT.

Aanvragen tripartite overeenkomst

De producent of vervoerder van de stof vraagt per e-mail een tripartite overeenkomst aan bij de ILT. Het e-mailadres is nsi-tez-kv@ilent.nl.

Bij de aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • NAW gegevens van het bedrijf en de contactpersoon.
 • Contactgegevens van het bedrijf en de contactpersoon.
 • Naam van de producent.
 • Naam van de stof of het product.
  • Vervoersnaam
  • Chemische naam
  • Eventuele synoniemen
 • Pollution category.
 • Voor welke lijst de aanvraag is.
 • Scheepstype voor vervoer.

Ook stuurt u de volgende ingevulde documenten mee met de aanvraag:

Na ontvangst van uw e-mail neemt de ILT contact met u op.

Verschepen uit een ander land

Verscheept u het product uit een ander land dan Nederland? Dan moet de aanvraag van een tripartite overeenkomst ingediend worden bij de maritieme autoriteit van dit land. De contactgegevens voor ieder land vindt u op de  website van de International Maritime Organization (IMO).

Publicatie afgesloten tripartites

Afgesloten tripartite overeenkomsten worden opgenomen in de uitgave MEPC.2/Circulaire van de IMO. Deze verschijnt ieder jaar in december. De hierin opgenomen tripartites gaan in op 1 januari van het volgende jaar. De tripartites die in het lopende jaar worden afgesloten, worden gepubliceerd in een lijst op de website van de IMO.