Exameninstituut voor veiligheidsfuncties spoor

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Stichting VVRV gemandateerd als exameninstituut voor veiligheidsfuncties op het spoor.

Ontwikkelingen

De uitbreiding van de toegangsrechten tot het spoornetwerk van de EU-lidstaten zal leiden tot een toename van met name het grensoverschrijdend goederenvervoer en in een toenemende vraag naar machinisten die zijn opgeleid en bevoegd zijn om in meer dan één EU-lidstaat te rijden. De kwaliteit van de opleidingen om dit mogelijk te maken wordt bewaakt door het doen van examens die daarop zijn afgestemd.

Wet- en regelgeving

In Nederland heeft de omzetting van de Europese besluiten en richtlijnen in nationale wetgeving plaatsgevonden in de Spoorwegwet, Besluit spoorwegpersoneel 2011 en de (ministeriële) Regeling spoorwegpersoneel 2011.

Het exameninstituut treedt op namens de minister van IenW en houdt zich aan de kaders van het mandaat (zie bijlage onder aan deze pagina). Daarbij hoort naast het afnemen van examens ook het vaststellen van een examenreglement, het up-to-date houden van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe examenprogramma’s.
      
Het toezicht op het exameninstituut is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT beoordeelt het VVRV op de uitvoering van het mandaatbesluit.

Examinator

Een kandidaat voor examinator wordt getoetst op zijn kwaliteiten door het gemandateerde exameninstituut. De (praktijk)examinatoren zijn gecertificeerd: nadat zij het specifieke VVRV examen met goed gevolg hebben afgelegd krijgen zij een certificaat en worden opgenomen in een openbaar register.

Vereiste documenten

De vereiste documenten voor het doen van een examen zijn verkrijgbaar bij Stichting VVRV.
Wanneer een machinist met goed gevolg het examen heeft afgelegd en medisch en psychologisch is goedgekeurd kan hij een machinistenvergunning bij de ILT aanvragen.

Om examen te mogen doen moet een opleiding zijn gevolgd aan een door de minister erkend opleidingsinstituut.