Keuringsinstanties voor radio-inspecties

Een aantal keuringsinstanties voert, namens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), radio-inspecties uit.

Deze keuringsinstanties inspecteren:

 • Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
 • Radio-apparatuur
 • Hulpmiddelen bij de navigatie

Typen schepen

Op de volgende typen zeeschepen worden radio-inspecties uitgevoerd door keuringinstanties:

 • Vissersvaartuigen inclusief trawlers
 • Sportvissersvaartuigen
 • SI-klasse schepen (veelal voormalige overheidsschepen)
 • Non-conventie schepen tot 24 meter en een voortstuwingsvermogen tot 750 kW
 • Zeegaande zeilende passagiersschepen 

Radio-inspecties op zeeschepen die zijn geklasseerd bij een erkend klassenbureau worden uitgevoerd door dat klassenbureau.

Gemachtigde keuringsinstanties

De volgende keuringsinstanties zijn door de ILT gemachtigd om radio-inspecties uit te voeren.

Alphatron Marine BV, erkenning tot 1 mei 2026 
Schaardijk 23
3063 NH Rotterdam - Haven 115
email: survey@alphatronmarine.com
telefoon: +31 10 453 40 00
www.alphatronmarine.com

Radio Holland Netherlands BV, erkenning tot 1 mei 2026
Droogdokweg 71
3089 JN Rotterdam
email: info@radioholland.com
telefoon: +31 10 428 33 44
www.radioholland.com

NavCom Inspection & Consultancy BV, erkenning tot 22 januari 2027

Ooster Vlaerdinge 27
1704 MX  Heerhugowaard
email: info@navcom.org
telefoon +31 255 52 56 96
www.navcom.org 

Kosten radio-inspectie

De kosten van de radio-inspectie brengt de keuringsinstantie bij de eigenaar van het schip in rekening.

Radio-inspectie in het buitenland

De radio-inspecties dienen uitgevoerd te worden door een inspecteur vanuit een Nederlandse vestiging van de keuringsinstantie. Ook als de inspectie in het buitenland plaatsvindt.

Hier kan in bijzondere gevallen van worden afgeweken. De keuringsinstantie kan hiervoor een verzoek per email indienen bij de ILT (voor visserij: visserij@ilent.nl en voor Koopvaardij nsi-tez-kv@ilent.nl)

Procedure voor radio-inspecties

 • Voor het inplannen van een radio-inspectie kunt u contact opnemen met een van de bovenstaande keuringsinstanties.
 • Radio-inspecties moeten zijn uitgevoerd voordat de overige scheepsinspecties plaatsvinden.
 • De keuringsinstantie maakt gebruik van het GMDSS radio survey rapport van de ILT dat onderaan deze pagina staat.
 • De radio-inspecteur maakt een rapport op van zijn bevindingen. 
 • De radio-inspecteur ondertekent het rapport na afloop van de radio-inspectie.
 • Dit rapport wordt ook door de kapitein of eigenaar getekend voor gezien.
 • Het ondertekende inspectierapport blijft aan boord en moet voor de ILT-inspecteur beschikbaar zijn wanneer certificaten worden geviseerd of afgegeven. 
 • De ILT geeft de certificaten af.
 • De ILT houdt toezicht op deze keuringsinstanties