Erkenningscriteria keuringsinstantie radio-uitrusting

Om als keuringsinstantie voor radio-uitrusting aangewezen te worden moeten rechtspersonen voldoen aan de volgende erkenningscriteria:

Om als keuringsinstantie voor radio-uitrusting aangewezen te worden moeten rechtspersonen voldoen aan de volgende erkenningscriteria:

  1. de rechtspersoon heeft een vestiging in Nederland
  2. de rechtspersoon heeft aantoonbare ervaring met het onderzoeken van radio-installaties en hulpmiddelen bij de navigatie
  3. de rechtspersoon is in staat de werkzaamheden waar dan ook ter wereld te verrichten
  4. de rechtspersoon heeft aantoonbaar voor hun taak geschikt personeel dat beschikt over een Algemeen certificaat voor maritieme radiocommunicatie (Marcom-A-certificaat)
  5. de rechtspersoon hanteert een strikte scheiding tussen het personeel dat belast is met het onderzoeken en het personeel dat belast is met het inbouwen en repareren van radio-installaties en hulpmiddelen bij de navigatie
  6. de rechtspersoon is voor het doen van de onderzoeken door tenminste twee klassenbureaus aangewezen als onderaannemer

De uitvoering van de onderzoeken gebeurt met inachtneming van NEN-EN-ISO/IEC 17020 of een daarmee vergelijkbaar kwaliteitsborgingssysteem.

De aanwijzing tot keuringsinstantie voor radio-uitrusting heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaar.

Opleidingen

De International Association of Classification Societs Ltd. (IACS) heeft kwaliteitseisen voor service suppliers opgesteld. Zie hiervoor hoofdstuk Z17 'Procedural Requirements for Service Suppliers' in Unified Requirement (UR) 17, Survey and Certification. In dit document wordt speciale aandacht besteed aan de eisen voor bedrijven die zich bezighouden met het inspecteren en testen van radiocommunicatie-apparatuur.