Wet- en regelgeving radiocommunicatie

Op verschillende typen schepen is andere wet- en regelgeving op het gebied van radiocommunicatie van toepassing.

SI-klasse schepen

De SI-klasse schepen moeten voldoen aan het Schepenbesluit 2004 en de Regeling Veiligheid Zeeschepen, waarin onder andere de certificaten, onderzoeken en eisen aan schip en bedrijfsvoering zijn geregeld.

  • SI-klasse schepen groter dan 300 GT moeten volledig aan de radio-eisen van SOLAS voldoen.
  • Op SI-klasse schepen kleiner dan 300 GT maar groter of gelijk aan 24 meter zijn eveneens de radio-eisen van SOLAS van toepassing.
  • Voor SI-klasse schepen kleiner dan 24 meter staan de radio-eisen in de Regeling Veiligheidschepen in Annex 3. 

De voorgeschreven radiouitrusting aan boord van de groepsreddingsmiddelen is terug te vinden in het Schepenbesluit 2004.

Vissersvaartuigen

Voor visserijschepen geldt het Vissersvaartuigenbesluit 2002.

Zeegaande zeilende beroepsvaart

Voor de zeegaande zeilende beroepsvaart zijn de radiovoorschriften opgenomen in de Rules for Commercial Cruising Vessels. Ook kan de zeegaande zeilende beroepsvaart voorzien zijn van een veiligheidsheidscertificaat voor passagiersschepen op grond van de (ook radiovoorschriften) EU Richtlijn 2009/45. Daarnaast kunnen deze schepen in het bezit zijn van een Special Purpose Ship Safety Certificate, gebaseerd op de Special Purpose Code, die wat de radiovoorschriften betreft verwijst naar SOLAS Chapter IV.

Zeeschip uitsluitend voor vervoer van niet meer dan 12 passagiers

Voor sommige beroepsmatige zeegaande schepen kan gekozen worden voor certificering op grond van de LY2-Code, die weer iets andere radio-eisen hanteert. Dit is mogelijk voor schepen die voldoen aan de volgende 3 eisen:

  • Minder dan 3000 GT 
  • Langer dan 24 meter
  • Niet meer dan 12 passagiers vervoeren

Schepen zonder voortstuwing

De radiovoorschriften van een schip dat niet van middelen tot werktuigelijke voortstuwing is voorzien, zijn terug te vinden in Annex 3 paragraaf 2 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen. Zie ook artikel 18a, lid 2.