Erkende keuringsinstantie scheepsuitrusting (notified body)

Wilt u erkenning aanvragen als keuringsinstantie voor de uitrusting van zeeschepen? En voldoet u aan de Europese richtlijn uitrusting voor zeeschepen (2014/90/EU)? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Erkenning aanvragen notified body

U vraagt een erkenning aan met het formulier Aanvraag niet-scheepsgebonden erkenningen en typegoedkeuring uitrusting.

Tarief aanvraag erkenning

Het tarief voor het aanvragen van een erkenning vindt u via de pagina Tarieven.

Onderzoek aanvraag door ILT

Voor uw aanvraag beoordeelt de ILT de volgende documenten:

  • aanvraagformulier;
  • accreditatiecertificaat: Raad van Accreditatie( RvA);
  • scope van de accreditatie: RvA;
  • inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel (KVK);
  • kopie aansprakelijkheidsverzekering;
  • organogram van de organisatie;
  • Part A en Part B van het beoordelingsrapport (assessment) van de RvA.

Kloppen alle gegevens? Dan krijgt u de erkenning toegestuurd van de ILT binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Regels notified body’s

Voor notified body’s onder richtlijn 2014/90/EU gelden:

Overzicht erkende notified body’s

In de database van de NANDO zijn de door Nederland erkende notified bodies die vallen onder de richtlijn 2014/90/EU te vinden. Daarnaast zijn in die database ook de voorheen door Nederland erkende notified bodies te vinden.