Keuringsstations voor opblaasbare reddingsmiddelen als bedoeld in voorschrift III/20.8.1.2 van het SOLAS-verdrag

Wilt u erkenning aanvragen als keuringsstation voor opblaasbare reddingsmiddelen zoals vlotten en hulpverleningsboten? En voldoet u aan de eisen volgens de erkenningsregeling. Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Erkenning aanvragen Vlotstation

U vraagt een erkenning aan met het formulier Aanvraag niet-scheepsgebonden erkenningen en typegoedkeuring uitrusting.

Tarief aanvraag erkenning

Het tarief voor het aanvragen van een erkenning vindt u via de pagina Tarieven.

Onderzoek aanvraag door ILT

Voor uw aanvraag beoordeelt de ILT de volgende documenten:

  • Aanvraagformulier
  • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel (KVK)
  • Organogram van de organisatie
  • Documenten in lijn met onderstaande IMO resoluties¬†

Onderdeel van het onderzoek zal een audit op de locatie van het station zijn.

Wetten en regels keuringsstations

Basis voor de erkenning als keuringsstation:

En als uitwerking basis voor de toetsing als keuringsstation: IMO-resolutie A.761(18), Resolution MSC.55(66) en Resolution MSC.388(94).

Overzicht keuringsinstanties opblaasbare reddingsmiddelen

Keuringsstations voor opblaasbare reddingvlotten en hulpverleningsboten.