Monsters brandstof zeeschip

Monsters zijn nodig om de kwaliteit van de brandstof van zeeschepen vast te stellen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert met monsters het gehalte zwavel in scheepsbrandstof.

Monsters nemen tijdens bunkeren

Tijdens het leveren van de brandstof aan een zeeschip (bunkeren) neemt de leverancier monsters. De gegevens van de brandstof vult hij in op de brandstofleveringsnota zeeschip (Bunker Delivery Note, BDN). [link gelijknamige pagina] Daarna verzegelt de leverancier de monsters in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het schip. Verbroken monsters zijn ongeldig.

Lees verder over het nemen van monsters tijdens het bunkeren van scheepsbrandstof in richtlijn MEPC.182(59) van de International Maritime Organization (IMO).
 

Monsters 12 maanden bewaren

De brandstofmonsters moeten minimaal 12 maanden aan boord blijven. Voor schepen die heel vaak bunkeren, bijvoorbeeld ferry’s kan dat problemen opleveren. Daarvoor kan de ILT een alternatief opleggen. De regels voor het bewaren van monsters staan in Annex VI Regulation 18.11 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL).

Monsters bij inspectie ILT

Tijdens inspecties kan de ILT brandstofmonsters nemen om het zwavelgehalte te bepalen. Is het zwavelgehalte meer dan 1%? Dan kan de ILT het schip aanhouden tot er brandstof aan boord is met een lager zwavelgehalte.

De ILT neemt onder meer monsters wanneer:

  • BDN onjuist is of ontbreekt;
  • logboek schip niet goed is bijgehouden;
  • het schip geen monsters van de brandstof aan boord heeft.

Lees verder over de regels op de pagina Regels zwavelgehalte scheepsbrandstof.

Debunkeren brandstof

Brandstof met een te hoog zwavelgehalte kan worden gemend (blenden) om het zwavelgehalte te verlagen. Deze blends leiden soms tot problemen aan de motoren van schepen. Is dat het geval en wil het schip zich daarom van de brandstof ontdoen? Dan moet de brandstof worden afgegeven (debunkeren) aan een afvalverzamelaar in de haven.

Lees verder op de pagina Debunkering: product of afval?