Regels zwavelgehalte scheepsbrandstof

De uitstoot van zwavel door zeeschepen is schadelijk voor mens en milieu. Daarom zijn er internationale regels voor het maximale zwavelgehalte in scheepsbrandstof. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de regels. 

Regels zwavelgehalte

Voor scheepseigenaren gelden de volgende regels:
 Per 1 januari 2015 geldt een zwavelgehalte van 0,10% m/m (massaprocent) voor scheepsbrandstof binnen de Emission Control Areas (ECA’s)

  • Per 1 januari 2020 is brandstof met meer dan 0,5 % zwavel verboden buiten de ECA’s. Een hoger zwavelpercentage in de brandstof is alleen toegestaan als het schip een rookgasreinigingssysteem (scrubber) heeft.
  • Per 1 maart 2020 mag een zeeschip geen brandstof met meer dan 0,5% zwavel aan boord hebben. Tenzij het schip de brandstof als lading vervoert. Ook hier geldt de uitzondering voor schepen met een scrubber

De regels gelden niet voor:

  • binnenschepen;
  • schepen die volgens een gepubliceerde dienstregeling minder dan 2 uur op hun ligplaats liggen;
  • schepen die alle motoren uitschakelen om walstroom te gebruiken.

Alle regels staan in de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.
 

Verplichte documenten

Daarnaast moeten zeeschepen de volgende documenten aan boord hebben:

•    Een Bunker Delivery Note (BDN) voor het innemen van brandstof (bunkeren). In de BDN staat allerlei informatie over de brandstof, zoals land van herkomst en zwavelgehalte. Ook bevat de BDN informatie over brandstofmonsters die reders verplicht zijn te nemen. 
•    Een ondertekende verklaring van de brandstofleverancier waaruit blijkt dat de brandstof aan de regels voldoet.

Lees verder over de inhoud van een Bunker Delivery Note op pagina Brandstofleveringsnota zeeschip.

Klachten melden bij vlaggenstaat

Wijkt de geleverde brandstof af van de voorschriften? Dan moet de kapitein dit melden aan de vlaggenstaat waar het schip is geregistreerd. De contactgegevens zijn te vinden in het Global Integrated Shipping Information System (GISIS). De vlaggenstaat licht vervolgens de havenstaat, het land waar de haven is gevestigd, in en bij voorkeur ook de leverancier. De havenstaat kan dan stappen ondernemen tegen de leverancier. De autoriteiten verspreiden deze informatie onder de IMO-leden via GISIS. Dit is het informatiesysteem van de International Maritime Organization (IMO)

Vervolging bij overtreden regels

Overtreedt een schip de regels? Dan kan een inspecteur van de ILT het schip aanhouden en de scheepseigenaar strafrechtelijk vervolgen. Strafrechtelijke vervolging is een taak voor het Openbaar Ministerie (OM). De maximumboete voor het overtreden van de regels is € 800.000.