Debunkering: product of afval?

Debunkeren is het uit een schip halen van brandstof die bedoeld was om op te varen. Indien de te debunkeren brandstof direct kan worden ingezet als brandstof, is er sprake van het terugleveren van een product.  In sommige situaties is er echter sprake van afval. Afval mag alleen worden afgegeven aan daartoe vergunde inzamelaars of afvalverwerkers. 

Terugleveren product

In deze situaties is er, volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport, sprake van het terugleveren van een product:

 • Een bedrijf levert meer bunkerolie dan afgesproken aan een schip in Nederland. De scheepseigenaar wil of kan het extra volume niet betalen. Het schip lost een deel van de partij.
 • Een bedrijf levert bunkerolie met de verkeerde specificaties. Bijvoorbeeld hoogzwavelige bunkerolie in plaats van laagzwavelige bunkerolie geleverd. Het schip lost de hoogzwavelige bunkerolie. 
 • Het schip komt van buiten de Europese Unie (EU) en is aan het einde van de charterperiode. De eigenaren willen het schip zonder bunkerolie opgeleverd hebben.
 • De charterperiode van een schip binnen EU-wateren loopt af. De eigenaar wil het schip alleen zonder bunkerolie terugnemen. De bunkerolie wordt weer gelost.
 • Een zeeschip moet naar de werf voor reparatie. Bijvoorbeeld aan de brandstoftanks. De brandstof (geen brandstofrestanten) moet eruit worden gepompt.
 • Een schip komt van buiten de EU met hoogzwavelige bunkerolie. In Nederland krijgt het schip nieuwe orders en blijft voorlopig in de EU-wateren. Hoogzwavelige bunkerolie is niet toegestaan in de EU. Deze moet ingewisseld worden voor laagzwavelige bunkerolie.
 • Een zeeschip vaart op bunkerolie die ongeschikt is voor koudere wateren. Het schip krijgt als bestemming bijvoorbeeld een haven in Noord-Europa. Bunkerolie met een hoog pour point (zomerkwaliteit) wordt vervangen door bunkerolie met een laag pour point (winterkwaliteit).   

In al deze gevallen mag de bunkerolie niet vervuild zijn door achtergebleven vuil in de tanks of leidingen. De bunkerolie moet van dezelfde kwaliteit zijn en dezelfde specificaties hebben als toen het werd geleverd.

Indicatie voor afval

In de volgende gevallen beoordeelt de ILT bunkerolie als afval:

Zijn bovenstaande stoffen afwezig? Dan nog kan er sprake zijn van afval.  Bijvoorbeeld als de geleverde bunkerolie:

 • de veiligheid van het schip in gevaar kan brengen;
 • de machines nadelig kan beïnvloeden;
 • schadelijk kan zijn voor de bemanning;
 • extra luchtverontreiniging kan veroorzaken.