Vliegen buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP)

U mag met uw drone niet op zicht (Visual Flight Rules, VFR) in het donker vliegen. Is het toch noodzakelijk om buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP) te vliegen? Dan kunt u voor deze vlucht een ontheffing aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en –Transport (ILT). Voor ROC- en Exploitatievergunninghouders is het nu ook mogelijk om een langlopende UDP Ontheffing aan te vragen.

Wetswijziging vliegen buiten UDP

Het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) werkt aan een wetswijziging om het vliegen met drones buiten UDP makkelijker te maken. Na deze wetswijziging mag u ook zonder ontheffing buiten UDP vliegen. Zolang dit wettelijk nog niet geregeld is, heeft u een ontheffing nodig.

Een langlopende UDP Ontheffing aanvragen voor Exploitatievergunninghouders

Als (toekomstig) Exploitatievergunninghouder kunt u voor het aanvragen van een langlopende UDP Ontheffing een aanvraag sturen naar iltdocumentmanagement@ilent.nl. Met uw aanvraag stuurt het aangepaste operationeel handboek mee. Hierin heeft u alle gevraagde criteria verwerkt. Deze criteria staan op deze pagina onder Criteria operationeel handboek en Regels voor het vliegen met uw drone.

De kosten voor een exploitatievergunning zijn terug te vinden in artikel 18a van de Regeling tarieven 2008 en afhankelijk van het risico niveau.

Criteria operationeel handboek

Voor de aanvraag van een langlopende UDP Ontheffing moet u het operationeel handboek aanpassen. In het handboek moet het volgende staan:

 • Een algemene risicoanalyse. Hierbij kijkt u naar de volgende onderdelen voor het vliegen met een drone buiten UDP:
  • Kwalificatie van de piloot (mens).
  • De technische toestand van het systeem (machine).
  • Operationele aspecten (organisatie).
 • De maatregelen die u na de algemene risicoanalyse neemt om risico’s voor mens, machine en organisatie te verkleinen.  
 • Een vluchtvoorbereiding met aandachtspunten voor een veilige vlucht buiten UDP. Deze is verwerkt in een operationeel plan.
 • Een template van een operationeel plan. Hierin staan de volgende onderwerpen:
  • Omschrijving van het doel van de operatie.
  • Opdrachtgever.
  • Een specifieke risicoanalyse met risico verkleinende maatregelen voor de vlucht.
  • Datum, tijd en locatie met coördinaten van de vlucht.
  • Afbeelding van het vlieggebied.
  • Operationeel Volume (‘Flight / Contingency / Emergency’ grenzen).
 • Een trainings- of instructieprogramma voor de crew. Hierin is speciaal aandacht voor nachtvliegen en menselijke beperkingen in het donker.
 • De minimale inhoud voor een operationele ‘UDP’ briefing aan de crew.
 • Goedkeuring van de lokale overheid als de locatie of het tijdstip van uw vlucht overlast kan geven voor omwonenden.
 • 24 uur voor uw vlucht moet u deze melden met een NOTAM (Notice To Airman). Ook moet u uw vlucht melden aan:
  • ILT - Stuur een e-mail naar drones.toezicht@ilent.nl met in het onderwerp “melding UAS-vlucht buiten UDP”, de naam van de operator, het nummer van de beschikking (ontheffing UDP), de plaats en het tijdstip.
  • Luchtvaartpolitie - Stuur een e-mail naar luchtvaarttoezicht@politie.nl met in het onderwerp “melding UAS-vlucht buiten UDP” via e-mail (nader te bepalen) de naam van de operator, het nummer van de beschikking (ontheffing UDP), de plaats en het tijdstip en de maximale hoogte.

Regels voor het vliegen met uw drone

Tijdens de dronevlucht moet u zich houden aan de volgende regels:

 • Vluchten worden voorbereid en uitgevoerd zoals in het operationeel plan staat.
 • U kunt het operationeel plan en de ontheffing laten zien tijdens de dronevlucht.
 • U vliegt met uw drone maximaal 120 meter boven de grond of het water, behalve als op de locatie van de vlucht een andere maximum hoogte geldt.
 • Uw drone heeft de juiste verlichting om in het donker te mogen vliegen:

  • Rood licht aan de linkerzijde van de drone.
  • Groen licht aan de rechterzijde van de drone.
  • Wit heklicht aan de achterzijde van de drone ter oriëntatie.
  • Groen knipperend licht om het verschil aan te geven tussen een bemand en onbemand luchtvaartuig.
 • De vlucht vindt uitsluitend plaats binnen het zicht van de piloot of waarnemer (Visual Line Of Sight – VLOS).
 • De crew is intern getraind of geïnstrueerd zoals in het handboek staat en hierdoor geschikt om de vlucht uit te voeren.
 • De regels en beperkingen van de exploitatieverklaring, exploitatievergunning, basisbeschikking of het ROC blijven gelden.