Vliegen buiten de Uniforme Daglicht Periode

U mag met uw drone niet op zicht in het donker vliegen. Is het toch nodig om buiten daglichturen te vliegen? Vraag dan voor deze vlucht een ontheffing aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Volgens de Visual Flight Rules (VFR) mag u niet met uw drone op zicht in het donker vliegen. Wilt u toch vliegen buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP) en valt uw dronevlucht in de categorie specifiek? Dan kunt u voor de vlucht een ontheffing UDP aanvragen bij de ILT. De ontheffing voor vluchten buiten UDP is 2 jaar geldig. 

U heeft naast de ontheffing een exploitatievergunning nodig voor een drone of vlucht in de categorie specifiek.

UDP-ontheffing dronevlucht aanvragen

Vul eerst uw operationeel handboek aan met de criteria die op deze webpagina staan onder ‘Regels voor dronevluchten buiten daglicht’ en ‘Risicoanalyse operationeel handboek’. In de revisietabel van uw handboek vult u in waar u aanvullingen of aanpassingen heeft verwerkt (hoofdstuk, paragraaf en paginanummer). De ontheffing vraagt u aan met het formulier Aanvraag Ontheffing UDP

Verklaring voor nachtvluchten met gemiddeld risico

Heeft uw vlucht een gemiddeld risiconiveau (UAS-operatie met Safety Assurance and Integrity Level, SAIL, tot en met 2)? Dan voert u de regels en risicobeperkende maatregelen die hieronder staan onder ‘Regels voor dronevluchten buiten daglicht’ en ‘Risicoanalyse voor operationeel handboek’. Deze maatregelen verwerkt u in uw operationeel handboek. Vul ook de revisietabel van uw handboek in.

Vul daarna de verklaring UAS-vluchten buiten UDP in. Daarin geeft u aan dat u risicobeperkende maatregelen heeft genomen. Uw accountable manager ondertekent de verklaring. Met de verklaring kunt u een ontheffing aanvragen. 

Regels voor dronevluchten buiten daglicht

Voor vliegen buiten UDP met een onbemand luchtvaartuig gelden regels voor verlichting, gecontroleerd of niet-gecontroleerd luchtruim en voor de bewoonde omgeving. Een onbemand luchtvaartuig of drone wordt ook Unmanned Aircraft (UA) genoemd. Unmanned Aircraft System (UAS) is het onbemande luchtvaartuig plus de apparatuur die op de grond nodig is om de drone te bedienen. 

Regels dronevluchten in bewoonde omgeving

Voorziet u dat de dronevlucht overlast voor derden kan veroorzaken, stem dan af met de gemeente of provincie waar de vlucht plaatsvindt. Bijvoorbeeld als u s ’nachts wilt vliegen in een bewoonde omgeving.

Nachtvlucht drone melden

U meldt een dronevlucht buiten UDP uiterlijk 24 uur voor de vlucht op deze manier:

 • Dien een Notice to Airman (NOTAM) in bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). LVNL publiceert de NOTAM. 
 • Bent u state operator en vliegt u ad hoc in civiel ongecontroleerd luchtruim (klasse G) dan hoeft u geen NOTAM in te dienen. Bent u state operator en vliegt u in militair luchtruim, dien dan een NOTAM in bij de militaire luchtverkeersleiding. 
 • Stuur een e-mail naar drones.toezicht@ilent.nl en luchtvaarttoezicht@politie.nl met in het onderwerpveld ‘Melding UAS-vlucht buiten UDP’. Vermeld de volgende gegevens:
  • naam van de operator
  • nummer van de ontheffing UDP
  • plaats en tijdstip van de vlucht 
  • maximale hoogte van de operatie

Risicoanalyse voor operationeel handboek

Voor de aanvraag van een langlopende UDP-ontheffing moet u het operationeel handboek aanpassen. U vult dan de maatregelen in die u neemt om risico’s te verkleinen voor mens, machine en organisatie en hoe u aan de regels zal voldoen. Alle maatregelen die u voor de risicoanalyse moet treffen of checken staan hieronder.