Certificering historische zeilende passagiersvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op historische zeilende passagiersschepen op de binnenwateren, ook wel de bruine vloot genoemd. Er zijn ruim 200 historische zeilende passagiersschepen in Nederland. De ILT ziet erop toe dat deze zeilschepen de juiste en geldige certificaten hebben. Hiermee wil de ILT de veiligheid van de historische zeilende passagiersschepen bevorderen.

Voor elk type schip gelden specifieke technische eisen. Alleen met een geldig en juist certificaat mag een schip:

 • passagiers aan boord laten en
 • uitvaren.

Alleen aangewezen keuringsinstanties of klassenbureaus mogen certificaten uitgeven. De ILT houdt ook toezicht op deze keuringsinstanties en klassenbureaus. Daarnaast houdt de ILT steekproeven aan boord van gecertificeerde schepen.

Certificaten voor historische zeilende passagiersschepen  

In de Binnenvaartwet hoofdstuk 3, paragraaf 1 staan de verplichtingen voor het Certificaat van Onderzoek (CvO) voor binnenvaartschepen.

Er is één hoofdcertificaat voor de historische zeilende passagiersschepen op de binnenvaart. Er zijn deelcertificaten voor bijvoorbeeld de brandblusinrichting, zwemvesten en vloeibaargasinstallaties. Ook is het Bewijs van Tuigage (BvT) verplicht. Hieronder vallen onder andere masten, gieken, raas en tuigage. Het hoofdcertificaat is 5 jaar geldig en wordt, als alles op orde is, afgegeven door een keuringsinstantie of een klassenbureau. Het bewijs van tuigage is 2,5 jaar geldig. Ook dit bewijs wordt afgegeven door keuringsinstanties en/of klassenbureaus.

Certificaat van Onderzoek

Wanneer een schip voldoet aan de daarvoor geldende technische eisen wordt een Certificaat van Onderzoek (CvO) afgegeven.

Bewijs van Tuigage

Voor de passagiersschepen geldt dat zij ook een Bewijs van Tuigage (BvT) nodig hebben. De keuringsinstanties keuren daarbij de masten, gieken, raas en tuigage aan boord van het schip. Op het moment van de inspectie en afgifte van het bewijs voldoen de onderzochte onderdelen aan de gestelde eisen. Om te zorgen voor gelijkheid en eenduidigheid van het onderzoek en de afgifte van bewijs van tuigage door de klassenbureaus en de keuringsinstanties heeft de ILT een instructie opgesteld voor onder meer:

 • keuringsintervallen,
 • de scope van de keuring en
 • de wijze waarop de tuigage ter keuring moet worden aangeboden.

Toezicht door de ILT  

De ILT houdt toezicht op de keuringsinstanties en klassenbureaus binnen het stelsel binnenvaart die de hierboven genoemde certificaten en bewijzen uitgeven.

Keuringsinstantie Klassenbureau
 • Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) 
 • Register Holland
 • Bureau Scheepvaart Certificering
 • Bureau Veritas
 • Lloyd’s Register
 • DNV GL

De keuringsinstanties en de klassenbureaus verrichten op meerdere terreinen werkzaamheden namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de veiligheid aan boord van de historische zeilende passagiersschepen.

De ILT houdt toezicht op deze keuringsinstanties door te onderzoeken hoe zij het certificeringsproces uitvoeren. De ILT krijgt door dit te onderzoeken inzicht in de vakkundigheid en zorgvuldigheid van deze instanties. Tijdens zo’n onderzoek kijken de inspecteurs of de inspectie aan boord van het schip voor bijvoorbeeld een Bewijs van Tuigage is uitgevoerd.

Ook houdt de ILT via steekproeven toezicht op de schepen zelf. Zij kan handhavend optreden als het juiste certificaat en bewijs niet voorhanden is of als een schip niet voldoet aan de gestelde eisen. De eigenaren van de schepen ontvangen tijdig een bericht over het verlopen van een certificaat en van het Bewijs van Tuigage door de keuringsinstanties. Als een schip niet meer over een geldig certificaat beschikt, informeert de ILT de eigenaar dat het schip niet meer gebruikt mag worden. De ILT monitort het gebruik van de schepen. Als blijkt dat het schip toch in gebruik is, dan zal de ILT handhavend optreden. Deze informatie deelt de ILT met haar handhavingspartners, zoals havenmeesters, de nationale politie en Rijkswaterstaat.