Onderzoek naar certificaten historische zeilende passagiersschepen najaar 2022

Eind 2022 blijkt uit onderzoek door de ILT dat bijna 15% van de historische zeilende passagiers schepen geen geldige certificaten hebben. Van de ruim 200 zeilschepen hebben 39 schepen geen geldig certificaat.  

Aanleiding onderzoek

Op woensdag 31 augustus 2022 vond een dodelijk ongeval plaats op een historisch zeilschip uit Harlingen toen de giek brak. Een strafrechtelijke onderzoek volgt waaraan de ILT bijstand verleent. Aangezien bij een eerder ongeluk in 2016 een certificaat niet op orde was, besluit de inspectie de certificaten van om alle schepen van het betrokken boekingskantoor te controleren voordat het onderzoek van de politie is afgerond. Hieruit bleek dat niet alle schepen beschikken over geldige certificaten. Deze schepen mogen dan ook niet varen en hebben daarom een vaarverbod gekregen.

Maatregelen

De eigenaren van de 15% van de zeilschepen zonder geldige certificaten krijgen een bericht dat zij hun schip niet mogen gebruiken (en varen) zonder geldig certificaat. De inspectie houdt hier ook toezicht op. Als het nodig is, treedt de inspectie handhavend op met het opleggen van een vaarverbod (zie nieuwsbericht Schepen geen geldige certificaten).

Ook zijn de resultaten van de inspectie aanleiding geweest voor overleg met de keuringsinstanties, klassenbureaus en de brancheorganisatie. De gesprekken gingen vooral over wat een ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid kan doen om de veiligheid te verbeteren. Dit is essentieel voor het herstel van het vertrouwen in de historische zeilende passagiersschepen op de binnenwateren. De ILT draagt daar ook aan bij door haar inspecties voor de start van het vaarseizoen (1 april 2023) te intensiveren.

Extra maatregelen

Overzicht gecertificeerde zeilende passagiersschepen voor de binnenwateren

Op verzoek van de sector publiceert de ILT sinds 18 januari 2023 een register van historische zeilende passagiersschepen die zowel over een geldig Certificaat van Onderzoek (CvO) als een geldig Bewijs van Tuigage (BvT) beschikken. Het overzicht wordt wekelijks geactualiseerd.

Informeren eigenaren over vervaldatum certificaten

Met de keuringsinstanties is afgesproken dat zij hun klanten tijdig informeren over de vervaldatum van het Certificaat van Onderzoek (CvO) en het Bewijs van Tuigage (BvT).

Informeren eigenaren bij verlopen certificaten

Het gebruik van een schip zonder geldig certificaat (CVO of BvT) is niet toegestaan. De keuringsinstanties informeren eigenaren tijdig over de vervaldatum van certificaten. Als de eigenaar het certificaat van een schip laat verlopen, ontvangt hij een daarvan een bericht van de ILT. De ILT geeft daarbij ook de waarschuwing dat het schip niet gebruikt mag worden, zolang het geen geldige certificaten heeft.
Deze informatie deelt de ILT ook met haar handhavingspartners, zoals havenmeesters, de nationale politie en Rijkswaterstaat.

Monitoren van het gebruik van schepen zonder geldig certificaat

De ILT monitort actief of schepen zonder geldig certificaat worden gebruikt. Wanneer de ILT constateert dat het schip toch wordt gebruikt, dan kan de ILT het schip aan een inspectie onderwerpen en eventueel handhavend optreden.

Intensivering inspecties voor start vaarseizoen 2023

In de periode van 20 maart 2023 tot en met 4 april 2023 heeft de ILT inspecties uitgevoerd op 23 historische zeilschepen, dit is circa 10% van de totale historische zeilende passagiersschepen (18 zeilende hotelschepen en 5 zeilende schepen voor dagtochten). Inspecteurs controleerden onder meer op Certificaat van Onderzoek (CvO) + Bewijs van Tuigage (BvT) en de algehele staat van  onderhoud van het schip, waaronder:

  • Het vermelden van ten hoogste toegelaten aantal passagiers.
  • Vloeibaar gasinstallatie.
  • Brandbestrijding.
  • Veiligheidsorganisatie.

Bevindingen inspecties

Tijdens de inspecties zijn diverse waarschuwingen afgegeven. Het gaat hierbij om diverse soorten (administratieve) overtredingen, aandachtspunten en tekortkomingen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de termijn wanneer het opgelost moet zijn. De exploitanten moeten bewijs leveren dat de tekortkomingen en aandachtspunten zijn opgelost. Als dit niet gebeurt, volgt een nieuwe inspectie.