Certificaat van Onderzoek

In de Binnenvaartwet hoofdstuk 3, paragraaf 1 staan de verplichtingen voor het certificaat van onderzoek voor binnenschepen en hecht aan elkaar verbonden schepen met een lengte vanaf 20 meter of waarvan het product van lengte, breedte en diepgang tenminste 100m3 bedraagt.

De certificaatplicht geldt ook voor de volgende typen schepen:

  • sleepboten, duwboten of sleepduwboten;
  • passagiersschepen;
  • veerponten voor bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen (exclusief bemanning);
  • veerboten;
  • drijvende werktuigen;
  • binnenschepen die gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervoeren en binnenschepen die bij deze schepen langszijde ligplaats mogen nemen.

Het Binnenvaartbesluit hoofdstuk 3, paragraaf 1 geeft meer detailinformatie over het certificaat van onderzoek voor de verschillende scheepstypen.

Daarnaast staan in de Binnenvaartregeling hoofdstuk 3 de technische eisen.

Aanvragen certificaat

Aanvragen voor een certificaat kunnen worden ingediend bij klassenbureaus en keuringsinstanties. De certificering is onderverdeeld in pakketten naar scheepstype:

   
1a. tankschepen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met klasse  
1b. tankschepen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zonder klasse
2.   vervoer droge lading
3.   passagiersschepen kleiner dan 45 meter en overige schepen
4.   passagiersschepen van 45 meter of groter