Sectorbijeenkomsten historische zeilende passagiersschepen

In de zomer van 2022 vond er een noodlottig ongeluk plaats doordat een giek brak en terecht kwam op een scholier. De ILT heeft vervolgens onderzoek gedaan naar alle 250 historische schepen van de bruine vloot. Hieruit kwam naar voren dat bijna 15% van de schepen geen geldige certificaten hadden. De inspectie houdt toezicht dat er door deze schepen niet wordt gevaren. 

Sectorbijeenkomsten

De ILT ging in september 2022 en opnieuw in januari 2023 in gesprek met de schippers, eigenaren, keuringsinstanties en de BBZ, vereniging voor beroepschartervaart. Bij deze bijeenkomsten waren ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RvA (Raad voor Accreditatie) aanwezig. 


Meer dan 100 schippers en belangstellenden namen deel aan de bijeenkomsten om in gesprek te gaan over de maatregelen die nodig zijn. Er is gesproken over wat alle betrokken partijen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid kunnen doen om de veiligheid in de sector te vergroten en bij te dragen aan het vertrouwen in de bruine vloot. Samen met de aanwezigen maakte de ILT meerdere afspraken. In de samenvatting van de bijeenkomsten leest u meer over de gemaakte afspraken, wat er is gedaan en waar nog aan wordt gewerkt. 

Resultaat en acties

De behoefte aan deze bijeenkomsten was groot; door met elkaar in gesprek te gaan hebben alle partijen wederzijdse verwachtingen gedeeld. De verantwoordelijkheid van de schipper en het gebruik van de door de branche ontwikkelde norm zijn besproken. Deze norm is een checklist over bijvoorbeeld het periodieke onderhoud van de schepen. De wens voor een herinnering voordat het certificaat afloopt, is opgepakt door keuringsinstanties. En het openbaar register waarin vermeld staat of schepen gecertificeerd zijn is door de ILT gepubliceerd.


De komende tijd houdt de ILT opnieuw inspecties op schepen van de bruine vloot, omdat in april 2023 het nieuwe vaarseizoen start. Ook waarschuwt de ILT eigenaren van de bruine vloot zonder geldige certificaten en informeert de inspectie ketenpartners over schepen zonder geldige certificaten. Met de keuringsinstanties gaat de ILT in gesprek over afkeurcriteria voor mast en tuigage.