Handreiking transportmeldingen EVOA

De Handreiking EVOA transportmeldingen bevat de regels voor het melden van een transport en invullen van het vervoersdocument. Het volgen van deze regels voorkomt onnodige vertraging. 

Deze handreiking bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1 gaat over de eisen die de EVOA (EG-verordening 1013/2006) stelt aan het melden van een transport of overbrenging.
 • Deel 2 gaat in op het invullen van het vervoersdocument.
 • Deel 3 geeft uitleg over wat te doen in een aantal vaak voorkomende onvoorziene situaties.

Deel 1: Procedure voor een transport of overbrenging

Met transport of overbrenging wordt bedoeld 1 lading per vrachtwagen, boot of trein vanaf de producent naar de ontvanger/verwerker. Voor het daadwerkelijk vervoeren van de afvalstoffen wordt per transport of overbrenging 1 vervoersdocument gebruikt. De eisen waaraan een transport of overbrenging moeten voldoen, staan in artikel 16 van de EVOA.

Controle en handhaving

Bij een transport of overbrenging geldt het volgende:

 • Bij een handhavingsactie van de ILT of een van haar handhavingspartners (douane, politie) moet u kunnen aantonen dat alle betrokken autoriteiten toestemming hebben gegeven en dat het transport vooraf bij hen is aangemeld. 
 • Alle vervoersdocumenten moeten samen met de kennisgeving en de bijbehorende documentatie, ten minste 5 jaar bewaard worden.

Deel 2: Invullen van het vervoersdocument

Het vervoersdocument wordt meerdere keren gebruikt. Bij ieder voorgenomen transport wordt een kopie van het vervoersdocument ingevuld met de gegevens die voor dat transport relevant zijn. 

Duidelijk en leesbaar invullen

De ILT kan onleesbare documenten helaas niet verwerken en stuurt deze terug naar de kennisgever.

Let op: Voorkom onnodige vertraging door alle vervoersdocumenten duidelijk en leesbaar in te vullen. Vul de documenten bij voorkeur digitaal in met een pdf-bewerkingsprogramma en niet met de hand.

Welke vakken invullen en wanneer

 • De vakken 1, 3, 4, 9, 10, 12,13 en 14 van het vervoersdocument zijn bij het indienen van de kennisgeving ingevuld.
 • Vak 2, 5, 6 en 15 mogen pas bij aanvang van het transport worden ingevuld. 
 • Vak 18 wordt pas ingevuld bij ontvangst van het transport bij de verwerkingsinrichting.
 • Vak 19 wordt pas ingevuld als de verwerking van de afvalstoffen voltooid is.

Vakken 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

In deze vakken zijn de gegevens vermeld die in de corresponderende vakken van het kennisgevingsdocument zijn aangegeven. Deze gegevens zijn bij het indienen van de kennisgeving ingevuld.

 • Vak 1 vervoersdocument: zie vak 3 kennisgevingsdocument.
 • Vak 3 vervoersdocument: zie vak 1 kennisgevingsdocument.
 • Vak 4 vervoersdocument: zie vak 2 kennisgevingsdocument.
 • Vak 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van het vervoersdocument zijn gelijk aan de vakken met dezelfde nummering op het kennisgevingsdocument.

Kijk voor aanvullende instructie op Handreiking indienen kennisgeving EVOA bij het betreffende vak van het kennisgevingsdocument.

Deel 3: Onvoorziene situaties onderweg