Procedures bij retourtransport afval

Kan uw geplande overbrenging niet worden voltooid, of bent u aangehouden door een inspectiedienst? Dan moeten de afvalstoffen terug naar het land van herkomst. Er zijn dan 4 procedures mogelijk (artikelen 22 en 24 van de EVOA; EU 1013/2006). De betrokken autoriteiten bepalen welke procedure gevolgd moet worden. Dit wordt per geval beoordeeld. De autoriteit of inspectie in het land waar de afvalstoffen zich bevinden, licht u in over welke procedure u moet volgen.

Via Bijlage VII-formulier

Voor de retournering van afvalstoffen die genoemd zijn op de groene lijst moet u een Bijlage VII-formulier gebruiken. Lees meer over het gebruik van een Bijlage VII-formulier. Een kopie van het formulier moet verzonden worden aan de ILT via returnshipment@ilent.nl.

Via vervoersdocument van uw kennisgeving

De ontvanger moet in vak 18 van het vervoersdocument het hokje 'Geweigerd' aankruisen. Op het moment van retournering dient u het vervoersdocument te faxen naar de ILT en alle betrokken autoriteiten.

Via verkorte kennisgevingsprocedure

Deze procedure geldt specifiek voor retourvrachten en is alleen te gebruiken als alle betrokken autoriteiten hiermee hebben ingestemd.

U moet kennisgevingsdocumenten aanvragen bij de autoriteit waar de afvalstoffen zich op dit moment bevinden. U krijgt een kennisgevingsdocument en een vervoersdocument. Deze vult u in, u tekent in vak 17 en zendt de documenten terug naar de autoriteit van wie u de documenten heeft ontvangen.

Vervolgens stuurt deze autoriteit de documenten naar alle betrokken autoriteiten en krijgt u van elke betrokken autoriteit, na eventueel aanvullende vragen, een besluit. Hebben alle autoriteiten toestemming verleend, door vak 20 af te tekenen door middel van een stempel? Dan moet u ten minste 3 werkdagen voor aanvang uw transport aanmelden via de opgegeven wijze. Voor Nederland kan dit per e-mail naar returnshipment@ilent.nl.

Via normale kennisgevingsprocedure

Deze kennisgevingsprocedure is exact gelijk aan het doen van een kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen tussen landen. Liggen de afvalstoffen in Nederland? Dan moet u bij de ILT een kennisgeving indienen. Liggen uw afvalstoffen in het buitenland? Dan moet u de kennisgevingsprocedure opstarten bij de bevoegde autoriteit van dat land.