Vragen en antwoorden over het gebruik van MijnILT voor afvaltransport EVOA

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het gebruik van MijnILT voor afvaltransport EVOA.

Wat bedoelt de ILT met de status in behandeling?

De status in behandeling betekent dat de ILT uw aanvraag heeft ontvangen en bezig is met de beoordeling van uw aanvraag. Als de ILT meer informatie nodig heeft voor de afhandeling van uw aanvraag, dan neemt een ILT-medewerker contact met u op. U kunt dan alsnog uw aanvraag binnen de gestelde termijn aanvullen met deze informatie.

Kan ik MijnILT ook gebruiken voor invoerkennisgevingen?

Nee, voor nu kunt u MijnILT alleen voor uitvoerkennisgevingen gebruiken. Aanvragen voor de invoer van afvalstoffen dient u in bij de verzendende autoriteit in het buitenland.

Kan ik bij opvolgdossiers het dossier laten kopiëren? Kan ik zo de gegevens die erbij horen opnieuw gebruiken?

Ja, in het formulier kunt u aangeven dat de aanvraag een opvolgdossier is. U kunt hierbij doorgeven van welke aanvraag dit het opvolgdossier is. Daarvoor heeft u het KG-nummer nodig.

Kan ik een kennisgeving uitbreiden?

Dat kan, maar nog niet via MijnILT. U kunt dit aanvragen via: Wijzigen lopende beschikking.

Kan ik via MijnILT zien hoeveel tijd de aanvraag kost?

Nee, dit kan nu nog niet.

Wij sturen een eigen verklaring mee. Kunnen we dit ook in MijnILT doen?

Ja, de eigen verklaring kunt u via MijnILT meesturen als bijlage bij uw aanvraag.

Komt er een mogelijkheid om een transport aan te melden via MijnILT?

Vanaf eind 2020 kunt u een transport aanmelden via MijnILT.

Kan ik via MijnILT de status van het verloop van de kennisgeving in het buitenland inzien?

Nee, de status van de aanvraag in het buitenland is niet te zien in MijnILT.

Voor DNA krijg ik KG-nummers toegewezen. Hoe zit dit in MijnILT? Krijg ik automatisch nieuwe nummers? Wordt dit gedigitaliseerd?

MijnILT maakt een nummer aan zodra u een aanvraag start. Nummers uitgegeven door MijnILT herkent u aan NL7.

Kan ik een aanvraag opnieuw gebruiken voordat de huidige vergunning/kennisgeving afloopt? En ook bij afgeronde aanvragen?

Ja, dat kan. Zodra u een aanvraag hebt ingediend, kunt u een eerdere aanvraag gebruiken voor een nieuwe aanvraag.

Kan ik in MijnILT aangeven dat mijn nieuwe aanvraag een vervolgkennisgeving is van een dossier dat ik met de DNA-tool heb ingediend?

Ja dat kan. U gebruikt dan het kennisgevingsnummer.

Hoeveel bijlagen kan ik meesturen?

U kunt maximaal 10 bijlagen meesturen. De maximale bestandsgrootte per bestand is 10 MB. Alle bijlagen bij elkaar mogen maximaal 30 MB groot zijn. Heeft u meer dan 10 bijlagen? Voeg deze bestanden samen in een ZIP-bestand. U kunt de volgende bestandstypen bij de aanvraag toevoegen: PDF en ZIP.

Kan ik na het indienen van een aanvraag een bijlage toevoegen?

Ja, dat kan. U kunt maximaal 5 documenten per keer toevoegen. Alle bijlagen bij elkaar mogen maximaal 30 MB groot zijn. Het achteraf toevoegen van een bijlage is niet bij iedere aanvraag mogelijk.

Hoe voeg ik bestanden toe die (bij elkaar) groter zijn dan maximaal is toegestaan?

Stuur de bijlage naar evoa@ilent.nl. Verwijs in de e-mail naar het aanvraagnummer en het kennisgevingsnummer. Wij voegen de bijlage voor u toe aan uw aanvraag.

Hoe wordt de taal van het kennisgevingdocument bepaald?

Het kennisgevingdocument is standaard in het Engels opgesteld.

Kan ik verschillende nummers invullen bij het registratienummer?

Ja, dat kan. Het vooraf ingevulde nummer kunt u ook aanpassen.

Op dit moment worden formulieren gemaakt in de DNA-tool. Gaat dat over naar MijnILT?

De DNA-tool blijft beschikbaar tot ieder bedrijf toegang heeft tot MijnILT en de meerwaarde van de DNA-tool door de volledige overgang naar MijnILT is verdwenen.

Ik heb dossiers gepland met de DNA-tool. Sommige dossiers heeft de ILT al in behandeling. Kan ik die nu via MijnILT regelen?

Nee. Dossiers die de ILT nu al in behandeling heeft, lopen niet via MijnILT.

Worden de lopende dossiers zichtbaar in MijnILT? Dossiers die op dit moment via DNA zijn ingediend?

Nee, reeds lopende dossiers zijn vooralsnog niet zichtbaar in MijnILT.

Kan een buitenlandse onderneming ook MijnILT gebruiken?

Een buitenlandse onderneming kan nu nog alleen gebruik maken van MijnILT als zij een Nederlands KvK-nummer heeft en eHerkenning heeft aangevraagd.

Kan ik de bijlagen per EVOA-hoofdstuk toevoegen?

Nee, u kunt bijlagen niet per EVOA-hoofdstuk toevoegen. U kunt hier wel rekening mee houden als u de documenten een naam geeft.