ILT-brede risicoanalyse 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Deze ILT-brede risicoanalyse (IBRA) laat zien welke overtredingen van de wet de meeste maatschappelijke risico’s en schades kunnen veroorzaken. En waar het handelen van de inspectie dus het meeste effect heeft. De IBRA bestaat uit overzichten van de berekeningen van verschillende risico’s met een toelichting.

Meer informatie