IBRA-onderzoek verzekerbare schade

De IBRA-methodiek berekent jaarlijks de maatschappelijke schade voor mens en milieu die uitkomt boven de normen die zijn gesteld in de wet- en regelgeving waarop de ILT toezicht houdt. 

In voorgaande jaren werd in de IBRA verzekerde of verzekerbare schade voor een persoon of bedrijf niet als maatschappelijke schade gezien. De ILT heeft ook op advies van de Raad van Advies, onderzoek laten doen naar de IBRA-definitie van maatschappelijke schade op dit punt. Het externe bureau Ecorys heeft deze onderzoeksopdracht uitgevoerd. Aan de onderzoekers is ook gevraagd om de impact van het meenemen van verzekerbare schade op de volgorde van onderwerpen binnen de IBRA in beeld te brengen. 

Het opgeleverde onderzoek laat zien dat elke schade – verzekerbaar of niet - die door handhaving en toezicht te voorkomen valt, uiteindelijk een maatschappelijke baat oplevert. Daarmee kan het toezicht van de ILT ook bij de beperking van verzekerbare schade een rol hebben.

Een essay, met een reflectie op en aanbevelingen op basis van het onderzoek, maken deel uit van het onderzoeksrapport. De ILT gebruikt inzichten uit het onderzoek bij doorontwikkeling van de IBRA-methodiek.