Onderzoek maatschappelijke schade 10 IBRA-onderwerpen

In opdracht van de ILT heeft Impuls Economen 10 onderwerpen uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) nader geanalyseerd. Het gaat om de onderwerpen waarop de ILT geen meetbare schade heeft kunnen vaststellen. Doel van de analyse was om meer zicht te krijgen op de mogelijke toekomstige schade op deze onderwerpen.

De onderzoekers gaan in de rapportage ook in op de verhouding tussen de potentiële maatschappelijke schade en de in de IBRA opgenomen feitelijke schade. De feitelijke schade is de potentiële schade minus het effect van regels, spontane naleving en het toezicht van de ILT. 
            
De analyse helpt de ILT om de positie van de onderzochte onderwerpen in de IBRA nader te onderbouwen. De analyse helpt de ILT ook bij het maken van keuzes in het toezicht. Dit door de aandacht die wordt besteed aan het effect van het toezicht op de maatschappelijke schade.