Luchtvaart – Specifiek

Voor het werkterrein Luchtvaart Specifiek is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingsrecht (LHSO) uitgewerkt voor de 10 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Read this page in English

Top 10 vaakst voorkomende overtredingen