Gevaarlijke stoffen zeevaart

Voor het werkterrein Gevaarlijke stoffen zeevaart is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingsrecht (LHSO) uitgewerkt voor de 16 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 16 vaakst voorkomende overtredingen